• Debatt   
  • Publisert 8. november 2018

Er byen løsningen?

Stadige flere av oss bor i by. Lykkes vi ikke med gode løsninger her, lykkes vi ikke med bærekraftsmålene.

Aon
Slampoeten Aon. Foto: Scream Media/Norad

«Kanskje byen er løsningen – der hele Norge samles på trikken daglig. Med innovasjon og bærekraft og hjertet slående like hardt som asfalten vi tråkker på».  Linjene er fra Norads nye film om bærekraftsmålene. Ordene eies av slampoeten Aon, som leser teksten i filmen. Slik vil han vekke folks engasjement for å gjøre en innsats.

Folk flest bor i by

Stadig flere av oss bor i by. Det gjør det så viktig å bidra til miljøvennlige løsninger i byene.
Åtte av ti nordmenn bor i byer og på tettsteder. Flertallet av verdens befolkning bor i by eller i tettbygde strøk. Mange mennesker på samme sted gir høyt behov for energi, øker transportbehov som kan forurense og kan gi utfordringer med for eksempel søppelsortering. Slik er byene en del av miljøproblemet. Men byene er også en del av løsningen. At mange mennesker er samlet gir også muligheter for å tenke smart og utnytte mengden av folk til å lage mer miljø-og klimavennlige løsninger. Det betyr at de kan reise kollektivt framfor i hver sin bil eller at vi kan bygge boløsninger som krever mindre strøm fordi det er lettere å varme opp en blokkleilighet enn en enebolig.

Over 800 millioner bor i slum

Alle FNs medlemsland har gått sammen om 17 bærekraftsmål. Et av disse, nummer 11, handler om bærekraftige byer. FNs bærekraftsmål 11 slår fast at verden må «gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige». I dag lever 828 millioner mennesker i slumområder i byer. De mangler et trygt sted å bo, tilgang til helsetjenester, rent vann og gode sanitærforhold. Når byene vokser utover uten en plan, blir de dårlige steder å bo. Samtidig ser vi at det går framover. Målt mot situasjonen for drøye ti år siden, bor det færre mennesker i slummer i dag. Urbaniseringen er heller ikke ensidig negativ: Folk i byer har flere muligheter, slik at det er færre fattige i byene enn i rurale strøk. Problemet er ikke at folk bor i by, problemet er når byen ikke klarer å lage gode løsninger for de som skal bo der. Bærekraftsmålene handler om at vi skal løse dette sammen.

Vi vandrer sammen

Over flere år har Norad invitert til nattevandringer for bærekraftsmålene. Slik har vi mange tusen nordmenn blitt kjent med målene. Det er gjennom kunnskap om hvilke oppgaver vi må løse, at vi kan sette inn innsatsen der det trengs. I Oslo forrige helg var 12 000 mennesker med og lyste opp bærekraftsmålene på nattevandring. I forkant spurte i en meningsmåling om folk var villige til å endre hverdagsvaner for å bidra til et bedre miljø og klima. Fire av fem er villige. To av tre hadde allerede endret vaner.

Ved at vi går sammen om målene og at vi i de store og små valgene, som personer og nasjoner, søker å velge det som tar oss nærmere målet.
«Kanskje blokkene har svaret; at det krever dugnad iblant først i vår egen bakgård, så andres», spør Aon. Jeg tror han har rett. Vi trenger en dugnad.

Skribent

Jon Lomøy
Jon Lomøy Direktør

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!