• Stikkord

Ti måneder med håp

Folk feiret i gatene og klemte på soldatene da president Mugabe, etter 37 år ved makten, ble tvunget til å forlate posten. Organisasjoner og menneskerettighetsaktivister fikk tent et nytt håp. Ti måneder senere ble det arrangert valg - og håpet om en ny tid sluknet.

aktivister i Zimbabwe
Alle foto: Mina Gerhardsen

Det kommer an på hvem du snakker med. Noen kaller det «militærassistert overgang», andre kaller det «kupp». Etter 37 år ved makten var ihvertfall president Mugabes era over da han ble fulgt ut av soldater fra presidentkontoret i november 2017. Avgangen skapte enorm optimisme blant folk. Alle feiret. Soldatene var heltene. Mennesker som hele livet hadde levd med frykt og undertrykkelse, fikk håp og tro på forandring.

En stund så det ut til at de optimistiske ville få rett. Det ble et helt annet klima. Ytringer som før ville blitt slått hardt ned på, ble akseptert. I perioden fram til valget i august var det lov å organisere møter. Opplæring av hvordan folk kan få stemt, som før ville blitt stoppet, ble godkjent og sivile organisasjoner fikk til samarbeid med myndighetene. Forsøk på å gjøre det vanskelig å få stemt, som nye krav om at ungdom skulle bevise at de eier eiendom, ble bekjempet. På så mange vis så det ut som Zimbabwe var på vei mot en ny tid.

Valg i mørke

plakat

Så kom valget. Det som skulle vise verden at hendelsen fra november ikke var et kupp. Et valg som mange steder bokstavelig talt foregikk i mørke, flere meldte om manglende lys i valglokaler, slik at folk måtte lyse opp med mobiltelefonene sine for å se stemmeseddelen. I Zimbabwe er det krav om at resultatet fra hvert valglokale skal settes opp som oppslag utenfor når det var telt. Det ble gjort, men resultatene stemte ikke med det som ble oppgitt av valgmyndighetene. EU har også nylig slått fast at internasjonale retningslinjer for valg ikke ble fulgt og at ble gjennomført på en måte som ikke var rettferdig.

Folk protesterte. De demonstrerte. Og så smalt det. Soldater skjøt mot demonstranter. Seks døde. Ingen vil si hvem som ga ordren, men beskjeden ble oppfattet: Vi er tilbake til der vi var. Protest kan bli møtt med kuler.

Som lederen i Zimbabwe Crisis organisation sa det: – På 10 dager ble landet tatt ti år tilbake.

Leter etter rom

plakat

Den nye presidenten styrer gjennom militæret. De er overalt og folk må passe seg. Men Zimbabwes sivilsamfunn har gjennom mange år lært seg å manøvrere i farlig farvann og ukjent terreng.

— Vi sier ifra når det skjer noe negativt, de har ikke lyktes i å få oss til å tie, sier lederen i Zimrights, Okay Machisa, som jobber med å gjøre folk kjent med sine rettigheter. Organisasjonen er åpne for partnerskap med ulike aktører, også myndighetene. – Vi må lete etter muligheter og se etter partnere, uten å miste målet av sikte, sier han.

På tross av

plakat

På veggen til aktivistkollektivet Magamba henger plakaten med påskriften «Hva ville du gjort om du ikke var redd?» Spørsmålet er kjent fra de innovative selskapene i Silicon Valley. Her får det en helt annen betydning.

Magamba bruker humor for spre kunnskap og engasjement. De har en egne tv-kanal med satireprogram, live-twitringen deres fra møter i parlamentet har blitt en suksess i sosiale medier og de har gode mobiliseringskanaler. Det ble startet av Samm Farai Monro i 2007
— Målet vårt er at ungdom skal tenke, reflektere og handle, sier Munro. De som blir hyret inn av Magamba må oppfylle to krav: God humor og god rettferdighetssans.

De trenger også mot. Arbeidet er ikke uten kostnader. Lederen for tv-programmet deres ble arrestert og siktet for å prøve å felle regjeringen. En uke etter ble Mugaberegjeringen felt og hun slapp fri. Etter valget måtte de stenge ned en ukes tid, etter at kontorer og aktivister var blitt oppsøkt av det de antar er etterretningstjenesten.

— Vi er redde. Men det gir jo adrenalin og energi, smiler Monro.

I Magamba og i Zimbabwe handler spørsmålet om hva du gjør, selv om du er redd.

 

I mange land opplever sivilsamfunn økt press og trusler rettet mot aktivister. Dette er tema på årets Noradkonferanse: Sivilsamfunn: Trusler og veivalg. Konferansen foregår i Oslo sentrum 12. desember. Meld deg på her

Skribent

Mina Gerhardsen
Mina Gerhardsen Kommunikasjonsdirektør


Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!