Sosiale bevegelser og aktivistenes tid

Metoo er et slående eksempel på hvordan én kampanje kan lede til en bevegelse og til endring. Dette er de sosiale bevegelser og aktivistenes tid, der en enkeltsak eller til og med et enkeltbilde, kan få omfattende oppmerksomhet og bli gjenstand for diskusjon.

CIVICUS banner
Foto: CIVICUS

Den amerikanske aktivisten Tarana Burke opprettet organisasjonen JustbeInc for å bedre hverdagen for unge minoritetsjenter i  fattige nabolag, som hadde vært ofre for seksuelt misbruk og voldtekt. Hun introduserte Metoo i 2007 som et slagord eller en slags en kode for ofre for seksuelt misbruk, slik at de kunne dele sine historier og gi hverandre støtte. Dette var året Twitter ble lansert, og dermed en stund før vi alle visste hva Twitter var.

Bekymret for #metoo

Burke har beskrevet til New York Times hvordan hun først fikk panikk da skuespiller Alyssa Milano for snart ett år siden sendte ut en melding på Twitter, der hun ba andre ofre for seksuell trakassering om å svare med #metoo. Burke var redd for at det tidligere arbeidet som var lagt ned ville tas over av andre og bli brukt på en måte hun ikke hadde forestilt seg. I dag sier hun at Metoo-kampanjen er større enn enkeltindivider og må eies av ofrene.

Metoo er et slående eksempel på hvordan én kampanje kan lede til en bevegelse og til endring. Dette er de sosiale bevegelser og aktivistenes tid, der en enkeltsak eller til og med et enkeltbilde, kan få omfattende oppmerksomhet og bli gjenstand for diskusjon.

Aktivisme via mobiltelefon

Vi har mobiler i lomma og internett lett tilgjengelig. Selv langt ut på landsbygda i fattige land forekommer det at folk har smarttelefoner. Et bilde av en hval på Sotra med plast i magen kan vekke internasjonalt engasjement; her i Norge består paraplyorganisasjonen «arven etter plasthvalen» av 20 ulike organisasjoner som på hver sin måte jobber for å bekjempe plastforsøpling.

Sosiale medier brukes på nye og innovative måter for å fremme enkeltsaker og å organisere samarbeid og handling. Den tunisiske aktivisten Aya Chebbi snakket i august med britiske The Guardian om hvordan hun brukte politiske blogger til å kjempe for endringer under den arabiske våren, og hvordan hun og hennes nettverk av aktivister i Afrika brukte sosiale medier på nye måter for å organisere seg og utveksle erfaringer.

Enkeltaktivister kan få til mye og skape engasjement. Samtidig kan de bli veldig synlige ovenfor myndigheter og andre som kanskje ikke vil dem vel. I år har aktivister blitt arrestert i blant annet Bangladesh, Cameroon, Vietnam, India og Kina. Aktivister kan være gjenstand for overvåkning, motta trusler via sosiale medier og deres liv kan reelt være i fare. Global Witness oppgir navnene til 207 aktivister som jobbet med miljø og landrettigheter og som ble drept i fjor.

God dialog og samarbeid med andre aktivister og etablerte organisasjoner kan være en del av svaret. Kanskje kan det engasjementet bevegelser og aktivister skaper utfordre og inspirere de mer etablerte aktørene.

Samarbeid med Norad

Denne uken inngikk Norad en femårig avtale med CIVICUS, som består av et nettverk av individer og sivilsamfunnsorganisasjoner i 178 land. Årlig publiserer organisasjonen bl.a. «State of Civil Society Report», som følger utviklingen internasjonalt når det kommer til handlingsrom for sivilt samfunn.

Midlene fra Norad vil brukes til å prøve ut ulike måter å støtte primært unge aktivister som er sentrale i sine land, ved blant annet å skape nettverk, gjennomføre opplæring, knytte bånd til etablerte organisasjoner.

At så mye informasjon spres raskt gjennom sosiale medier skaper rom for at det spres mye feilinformasjon. Engasjement og informasjonsdeling i lokalsamfunn som kjenner realitetene blir derfor viktig. Organisasjoner og bevegelser som kjenner sine lokalsamfunn godt blir ofte mer troverdige talspersoner enn velmenende støttespillere utenfra.

CIVICUS vil derfor også utforske ulike måter å nå ut til små og mindre etablerte sivilsamfunnsorganisasjoner, og å styrke lokalt sivilt samfunn. Dette uten at midler først må gå igjennom organisasjoner basert i Norge og i andre giverland.

Vi ser frem til dette samarbeidet med CIVICUS, som et bidrag i arbeidet med å finne nye gode måter å støtte lokale aktivister og lokalbaserte organisasjoner på, og på en måte som er tilpasset vår tid.

Skribent

Hildegunn Tobiassen
Hildegunn Tobiassen Fagdirektør, avdeling for sivilt samfunn

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!