• Annet   
  • Publisert 8. august 2018

Verden er ikke i rute

Da verdens land møttes i sommer for å gjøre opp status for bærekraftsmålene på vei mot 2030 var beskjeden klar: Verden er ikke i rute.

Utdanning i Masisi-distriktet i DR Kongo. Foto: Jan Speed/Norad

I juli møtte verdens land til høynivåmøte i FN-bygget i New York for å gjøre opp status 12 år før fristen for bærekraftsmålene går ut. På møtet ble det presentert en statusrapport for hvordan vi ligger an. Det var ikke oppløftende.

Sverige på topp – afrikanske land på bunn

Økonomiprofessor Jeffrey Sachs og hans team har laget en indeks som ble presentert over hvordan landene ligger an. På oversikten er Sverige på topp og Norge på sjette plass. Vi har satt i gang arbeidet hjemme og får god score. Problemet er at listen over land som er langt unna å i det hele tatt komme i gang med å gjøre jobben fram mot 2030 er altfor lang.

Slik det ble utrykt på møtet: Vi er ikke i rute og utfordringen er størst i de aller fattigste landene. Land som DR Kongo, Tsjad og Den sentralafrikanske republikk er helt på bunnen.

Sjekk ut hele listen over landene her.

Mye ugjort

Tusenårsmålene som gikk fram til 2015 bidro til enorme framskritt. Målet om å halvere verdens fattigdom ble nådd før tiden. Da jeg vokste opp levde de fleste i verden i fattigdom. På noen tiår er det forandret. Nå er det ti prosent igjen. Store satsinger på for eksempel vaksinering av verdens barn gjør at barnedødeligheten har falt dramatisk. På område etter område kan vi se framskritt, men vi har likevel nok av utfordringer. Mer enn to milliarder mennesker er uten tilgang til trygt drikkevann og over fire milliarder, dvs. mer enn halvparten av oss, mangler akseptable sanitærfasiliteter. Mer enn 2000 barn dør årlig av diaré – flere enn av meslinger, malaria og aids – til sammen. Dette er det vi skal løse i lag, gjennom innsats for bærekraftsmålene.

Les mer om Verdensbankens aktuelle statusrapport per bærekraftsmål her.

Gjøre det vanskeligste

FN-møtet var tydelig: Kampen står nå om de fattigste landene. Det betyr landene der det er dyrest og vanskeligst å lykkes. Da snakker vi om land som rammes hyppig av naturkatastrofer, som ofte lever med vold, krig og konflikt, svakt styresett og svak privat sektor. De fleste av disse ligger i Afrika sør for Sahara. Forutsetningene for å lykkes med investeringer i bistand og næringsliv er svakere, men vi har erfaring som viser at vi kan få til gode resultater.

Norge har vært klare på at vi vil øke bistanden til de fattigste landene i Afrika framover. Det vil være et viktig bidrag til å nå målene.

Lykkes vi ikke i disse landene, så lykkes vi ikke med å nå bærekraftsmålene. Så enkelt er det.

 

Skal du på Arendalsuka? Norad og Røde Kors inviterer til møte med utviklingsminister Nikolai Astrup m.fl om hvordan vi skal nå bærekraftsmålene i land preget av katastrofer og konflikt. Les om arrangementet her.

 

 

Skribent

Jon Lomøy
Jon Lomøy Direktør

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!