Lek og læring til syriske og palestinske flyktningbarn i Libanon

Barn i flyktningeleir mangler mye av det som hører til i en god barndom, som plass for lek og rom for å være barn. Det gjør Right To Play noe med.

barn leker
Observasjon av lekbasert og barnevennlig undervisning utenfor skoletiden av en lærer som har fått opplæring av Right To Play. Foto: Anders Nythun Sørlien

På en nylig reise til Libanon fikk jeg muligheten til å besøke Right To Play sitt arbeid med barn som lever i flyktningleirer. Libanon er landet som mer enn noen har fått merke konsekvensene av Syria-krisen. Landet er på størrelse med Rogaland-fylke og hadde før krisen en befolkning på størrelse med Norge. Nå har de tatt imot ca 1,5 millioner syriske flyktninger. I tillegg bor det om lag 450 000 palestinske flyktninger i landet.

I hovedstaden Beirut, den vakre byen ved Middelhavet, ligger det flere flyktningleirer – alle på 1 km2. Vi besøkte Burj El Barajneh – en flyktningleir som opprinnelig var kun for palestinske flyktninger, men der innbyggertallet de siste årene har mer enn doblet seg pga. Syria-krisen. Dette har naturlig nok ført til mange utfordringer, blant annet knyttet til vann, elektrisitet, arbeidsledighet, dårlige bygninger og mangel på plass for barn å leke og få være barn.
Og det er nettopp dette Right To Play adresserer.

Gir barna leken

undervisning

Observasjon av lekbasert og barnevennlig undervisning i 1. klasse av lærer som har fått opplæring av Right To Play. Foto: Anders Nythun Sørlien

De gir barna det lille rommet de så sårt trenger for å utvikle seg og trives – de gir dem lek. Leken brukes som et verktøy for faglig, sosial og personlig utvikling, og i løpet av besøket fikk jeg muligheten til å observere flere økter med barna – både i klasserommet og etter skoletid – der Right To Play har gitt opplæring til lærere og andre i å bruke lek-basert og barnevennlig metodologi i sin undervisning med barna.

I Libanon gjør lærere virkelig en stor innsats for å møte behovene til alle de nye barna som har kommet til landet. Det er ikke uvanlig at lærere jobber doble skift for å møte det økte behovet som Syria-krisen har ført til. Det er heller ikke uvanlig at foreldre stepper inn og bidrar for å avlaste lærere i klasserommet. Jeg snakket med flere foreldre som hadde meldt seg som frivillige og som hadde fått opplæring av Right To Play. Alle fortalte at de var glade for å kunne bidra, at de så hvor mye det betydde for lærerne og samtidig at det hadde hatt en stor effekt på dem personlig – både det å få lov til å bidra, men også det å få lære mer om den lek-baserte metodologien og hvordan man kan respondere på utfordrende barn på en mer positiv måte. Dette var noe de hadde tatt med seg og brukte på sine egne barn og i lokalsamfunnet sitt.

Bidrar til læring

I Libanon skal alle barna gjennom en test etter 4. klasse som må bestås for at barna skal få lov til å gå videre med utdanningen sin. Denne testen er det mange som ikke klarer og må derfor droppe ut av skolen. Mange av barna begynner i stedet å jobbe. På grunn av dette, har Right To Play begynt å jobbe også i barnehager for å forberede barna på overgangen fra barnehage til skole, slik at de stiller bedre forberedt når de begynner i 1. klasse. Jeg fikk muligheten til å se flere barnehagelærere få opplæring i hvordan de kan bruke lek som et verktøy for læring med barna.

Forskning gjort av blant annet økonomiprofessor og Nobelprisvinner, James Heckman, viser at å investere i tidlig barndom og lek er blant de mest lønnsomme investeringene et samfunn kan gjøre. På denne måten kan man redusere risikoen for sosiale problemer senere og øke muligheten for å lykkes med utdanning og jobb.

Å investere i læreren og i læringsmiljøet er en hovedprioritet i programmet til Right To Play som støttes av Norad. Organisasjonen bygger kapasitet og jobber tett med lokale partnere, og de samarbeider med lokale og nasjonale utdanningsmyndigheter. Foreløpige resultater viser blant annet at elevene er mer motiverte og deltar mer i klasserommet. Skoleprestasjonene er forbedret, og forholdet mellom lærer og elev er blitt bedre. De fleste lærere rapporterer at å benytte den lek-baserte læringsmetoden gjør at barna lærer både lettere og raskere, og videre ser de en relativt stor endring i holdninger, blant annet knyttet til likestilling.

Støtte til nærområdene

Men det er også store utfordringer. Blant annet har USA trukket mye av sin støtte til UNRWA, som er ansvarlige for utdanning til de palestinske flyktningene i Palestina (Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastripen) og i nabolandene Jordan, Libanon og Syria. Dette har naturlig nok fått store konsekvenser. Skolene vi besøkte fortalte at de nå hadde problemer med å betale lønn til lærere og at de skulle slå sammen flere skoler for å spare penger. Neste skoleår planlegger de å ha én lærer per 80 elever.

Det er liten tvil om at Libanon har gjort og gjør mye for sine syriske naboer. Men for mange av flyktningene er ikke dette et liv som er verdt å leve. De ser ingen fremtid i Libanon, og mange reiser derfor videre for å finne et bedre liv og en bedre fremtid for seg og barna sine. Norad støtter Right To Play og andre organisasjoner som bidrar til å avhjelpe de tungt belastede systemene i Libanon og de andre landene rundt Syria, som er de som virkelig bærer hovedtyngden av flyktningkrisen.

Litt tid til fotball og lek ble det også for Norads ansatte på en av skolenes fotballbaner – en bane som har blitt rehabilitert av elevene selv. Foto: Norad

Skribent

Anders NythunSørlien
Anders Nythun Sørlien Rådgiver, avdeling for sivilt samfunn

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!