• Stikkord

Ulike og like mammabekymringer

Som mamma til barn i småskolealder er jeg bekymret for læringspresset i Osloskolen. Er det for mye krav og tester? Mødre i andre deler av verden møter helt andre bekymringer når de sender av gårde det beste de har for å ruste dem for framtiden.

Skolebarn i Guyana
Foto: Ken Opprann

Den norske skoledebatten handler mye om bemanning, læringspress og skolemiljø. Vi spør oss om det er for stor vektlegging av de nasjonale prøvene og lurer på om det gis nok plass til leken. Dette er viktige bekymringer og fortjener oppmerksomhet i vår sammenheng. Jeg kjenner samtidig på at vi også bør ta innover oss hva som er skolebekymringene andre steder i verden.

Lærer ikke

En av de positive utviklingstrekkene globalt, er at stadig flere får gå på skole. Likevel er det fortsatt mange millioner barn som ikke får det. En aktuell rapport fra Verdensbanken, Facing Forward: Schooling for Learning in Africa, anslår at 50 millioner afrikanske barn ikke får skolegang.

Rapporten gir urovekkende kunnskap om kvaliteten på skolegangen som tilbys. Skoleundersøkelser i flere afrikanske land sør for Sahara viser at det blant elever i andre klasse er  tre av fire som ikke kan telle til mer enn 80, 40 prosent som kan ikke løse regneoppgaver på førsteklassenivå, som 3+4 og mellom 50 og 80 prosent som ikke kunne svare på ett eneste spørsmål fra en tekst de hadde lest og en stor andel klarte ikke å lese ett eneste ord.

Flertallet lærer ikke grunnleggende ferdigheter for å lykkes senere i livet. En familie kan spinke og spare lenge for at ungene skal få utdanning og en sjanse til en bedre framtid. Da er det fortvilende at skolene tilbyr for få lærere, lærere uten nødvendig kunnskap og skoledager uten læremateriell.

Farlige skoler

Genevekonvensjonen er klar på at skoler skal beskyttes. Det samme gjelder sivile. Likevel er det skremmende mange skoler og elever som utsettes for angrep. I årene 2013 til 2017 var det mer enn 12 700 angrep mot skoler i verden og mer enn 21 000 elever og lærere ble skadet eller drept. Det kommer frem i rapporten «Education under Attack 2018». Målt mot forrige rapport er dette en økning.

«Så farlig er det å gå på skole i store deler av verden», skriver Dagsavisen og lister opp fra rapporten:

  • 41 land i verden opplevde mer enn fem angrep mellom 2013 og 2017
  • 28 land opplevde mer enn 20 angrep på skoler og utdanning
  • de ni landene DR Kongo, Egypt, Israel/Palestina, Nigeria, Filippinene, Sør-Sudan, Syria, Tyrkia og Jemen opplevde mer enn 1000 angrep  

Trygghet og kvalitet

Som foreldre har vi de samme ønskene for ungene våre, uansett hvor i verden vi bor: At de skal være trygge, at de skal ha det bra på skolen og at de gjennom skolegang skal gis mulighet til å skape de livene de ønsker seg.

Debatten om kvalitet i skolen er viktig her hos oss. Det samme bør den være i andre land. Derfor handler støtten til utdanningsbistand nå like mye om kvalitet som om skolebygg og tilgang til skoleplass. Verdien av skoleplass blir liten uten innhold i skolen.

Det samme gjelder debatten om trygghet. Selv om frykten og farene er ulike, bør vi stille samme krav om at unger skal være trygge på vei til skolen og på skolen. Her er det tatt viktige initiativ globalt, som oppropet for trygge skoler.

Hverdagen er ulik og bekymringene ulike, men håpet og ønskene for en trygg og god skole er de samme. Det bør speiles både i den hjemlige debatten og i debatten om hvordan vi best bidrar til at foreldre også andre steder med trygghet og forventning kan sende sine små av gårde for å lære det de trenger for å møte verden.

Skribent

Mina Gerhardsen
Mina Gerhardsen Kommunikasjonsdirektør


Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!