Nettstudier kan sikre bedre lærerutdanning i Nepal

Dårlig kvalitet og lite tilgang til utdanning, er et stort problem i Nepal. Det er generelt dårlig infrastruktur og det er enorme forskjeller på fattige og rike. Kvinner og marginaliserte etniske grupper er spesielt utsatte. Nettstudier kan gi nye grupper tilgang til høyere utdanning.

Studenter bruker laptopp
I Dhulikhel, ca 30 km fra Kathmandu, ligger Kathmandu University. Universitet ble opprettet i 1991 og er blitt et av de beste universitetene i Nepal. Aakriti Adhikori, Prabha Niraula, Amit Bhujel og Ashmila Upadhjay jobber sammen på en oppgave på elektroingeniørlinjen. Shailpa Manandhar (til høyre) veileder studentene. Foto: Ken Opprann

Landet trenger flere og mer kvalifiserte lærere. Mange av dagens lærere har selv knapt fullført ungdomsskolen. En ny lov sier at man må ha mastergrad for å jobbe på videregående skole. Behovet er mye større enn tilbudet når det gjelder lærernes mulighet til å ta høyere utdanning.

Studenter i Kathmandu

Studenter i Nepal. Foto: Kari Moe Jacobsen

Det norske forskningsprogrammet NORHED har støttet prosjektet «Quantict», der Tribhuvan Universitetet og Kathmandu Universitet i Nepal og OsloMet i Norge samarbeider om å gi studenter i Nepal tilgang til nettstudier. Prosjektet bygger opp kompetanse på universitetene til å levere online masterprogram til lærere ansatt i grunnskolene.

Nettstudier kan gi lærere som bor på landsbygda  tilgang til høyere utdanning. Dette vil særlig være et godt tilbud til kvinner og lærere fra marginaliserte etniske grupper, som ofte verken har råd eller tid til å reise til byen for å studere.

På landsbygda er det generelt dårlig tilgang til internett, så flere av studentene drar blant annet til internettkafeer ukentlig for å laste ned pensumet.

Mangel på informasjon gjør at mange er skeptiske

Ett problem har vært å spre informasjon om nettstudiene. Selv om flere hører om det, så tror mange at nettstudier er dårligere enn de som foregår i et klasserom. Flere har spurt om de vil få samme utdanningsbevis om de tar studiet på nettet, noe de gjør ettersom pensumet og kravene er de samme på nettet som i klasserommet.

Før prosjektet startet for tre år siden var det dårlig tilgang til internett og digitale verktøy på universitetene i hovedstanden Kathmandu. IKT var ikke integrert i den daglige undervisningen. Kathmandu universitetet hadde litt kjennskap til IKT, mens Tribhuvan universitetet hadde ikke en gang en ruter. Som en del av prosjektet har begge universitetene fått oppgradert infrastrukturen for å ha muligheten til å tilby nettstudier til nye studenter.

På Tribuvan universitetet var det tre studenter som deltok første året på det ene nettstudiet. Andre året var det syv. Nå på det tredje året er det 52 studenter som deltar på de tre masterprogrammene universitetet tilbyr.

Generelt i Nepal er det om lag 12 prosent kvinneandel blant studentene ved høyere utdanningsinstitusjoner. En grunn til det er blant annet at kvinner ofte nedprioriteres om familien kun har råd til å sende ett av barna på skolen. I de fleste familiene er kvinnene ofte hjemme med barna og får ikke muligheten til å dra til universitetet for å studere.

Solcellepanel som drifter IKT lab Foto: Kari Moe Jacobsen

Ellen Carm, som er førstelektor ved OsloMet og prosjektkoordinator, kan fortelle flere historier om hvordan nettstudier har gitt nye muligheter. – En av studentene hadde aldri hatt muligheten til å ta et masterstudium om ikke nettstudiet hadde dukket opp. Hun har egne barn og hun må jobbe for å skaffe pengene familien trenger for å klare seg. Da er det umulig å finne tid til et vanlig universitetsstudium. Andre kvinner forteller at hos dem er det guttene i huset som prioriteres, mens jentene må være hjemme og ta seg av husarbeidet, sier Carm.

Masterstudentene som deltar på programmene har ulike måter å tilrettelegge hverdagen på. Noen står opp grytidlig og studerer før de skal ordne i hjemmet. Andre studerer før og etter jobb. Muligheten for å tilrettelegge for egne behov gjør at nettstudiene gjør utdanningen mer relevant og tilgjengelig.

Prosjektet har blant annet som mål om å øke andelen kvinner i høyere utdanning. Av de   masterstudentene som tar studiet på nett ved Tribhuvan universitet er det 32% kvinner.

Ringvirkninger

Prosjektet har ført til at bruken av digitale verktøy øker på universitetene. Flere av foreleserne bruker blant annet PowerPoint, og smartboards er installert i flere klasserom. Studentene får gjennom internett tilgang til informasjon som gjør det lettere å gå gjennom pensumet som presenteres i forelesningene. Carm forteller om hvordan flere av studentene nå sitter på campus med bærbare PCer og hodetelefoner i likhet med norske studenter.

Studerer med hjelp av ipad og mobiltelefon

Foto: Ellen Carm

Skribent

Irgen Wiig Sørensen
Irgen Wiig Sørensen Praktikant, Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!