• Stikkord

Dødelig kamp for regnskogen

500 av de viktigste aktørene for bevaring av verdens regnskoger samles i Oslo i slutten av juni. Under konferansen Oslo Tropical Forest Forum handler ett av panelene om de alvorlige truslene mot miljøforkjempere. Siden midten av mars er halvparten av paneldeltagerne på ny blitt direkte truet.

Victoria Tauli-Corpuz, en forkjemper som risikerer livet sitt for å bevare regnskogen.
Victoria Tauli-Corpuz, en forkjemper som risikerer livet sitt for å bevare regnskogen. Foto: UN Photo / Jean-Marc Ferré

En av deltagerne er FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter, Victoria Tauli-Corpuz. I mars ble hun satt på en terrorliste i hjemlandet Filippinene sammen med over 600 andre. Hennes årlige rapport til FNs menneskerettighetsråd i 2018 skal handle nettopp om kriminaliseringen av urfolk.

Min første reaksjon var å klemme barnebarna mine i frykt for deres sikkerhet. Så begynte jeg å ta til motmæle. Nok en gang, sier Tauli-Corpuz i sin kronikk i etterkant av terroranklagene.

Fakta

  • I 2017 ble 197 miljøforkjempere drept. Det vil si at en miljøforkjemper ble drept annenhver dag. 40 prosent av disse er urfolk.
  • I juni arrangerer Norad Oslo Tropical Forest Forum som samler 500 av de viktigste aktørene for bevaring av verdens regnskoger.
  • Ett av panelene handler om truslene mot de som står i kampens førstelinje, og hva vi kan gjøre for å beskytte dem bedre. Se norad.no/osloforestforum for å følge panelt direkte eller se det i opptak. Det er også mulig å møte panelet på Litteraturhuset i Oslo torsdag 28. juni i et åpent arrangment. Flere detaljer på Facebook-eventet. Endringer i programmet kan forekomme på grunn av uforutsette omstendigheter.

 

Beskyttelsesmekanismer gir ikke beskyttelse

Brasil er det landet der trusselen mot miljøforkjempere er størst når vi ser på antallet som ble drept i 2016 og 2017. Vår deltager fra Brasil er urfolkslederen Benki Piyãko, leder av Ashaninka-folket i Acre, nord i Brasil.

Benki kontaktet det føderale politiet i Acre for å melde fra om voldstrusler på bakgrunn av sin rolle som lokal leder og skogvokter. Etter å ha mottatt anmeldelsen dro politiet for å undersøke saken. De skal bare ha avhørt de som ble anklaget, ikke Benki selv. Det ble deretter tatt ut tiltale mot ham for falske anklager, med strafferamme på inntil 8 års fengsel.

Saken er fortsatt uavklart, men den illustrerer varslernes utsatte situasjon i møte med et system som i utgangspunktet skal beskytte dem.

Bilde: Benki Piayko

Benki Piayko ble selv anklaget da han meldte fra om trusler. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Ofte blir varslerne sett på som hindre i veien for sårt tiltrengt økonomisk utvikling. I mange land er det også tette koblinger og gjensidig avhengighet mellom myndighetene og de største selskapene, slik Regnskogsfondets rapport Miljøkamp på liv og død viser. Flere trusselutsatte oppgir at de ikke ønsker beskyttelse fra myndighetene fordi de er redde for at disse står i ledtog med de som truer dem.

Beredt til å dø for regnskogen

DR Kongo er det afrikanske landet der truslene er størst. Global Witness rapporterer om at situasjonen mot skogvoktere har blitt spesielt forverret. Virunga er Afrikas eldste nasjonalpark og ble dannet i 1925 for å beskytte landets fjellgorillaer.

Den 10. april i år ble seks av vaktene i Virunga drept. I løpet av de siste 20 årene har svimlende 170 voktere blitt drept i Virunga. Til Oslo har vi invitert aktivist og skogvokter Rodrigue Katembo, som har vunnet flere priser for sin innsats. I den Oscar-nominerte filmen Virunga gikk han under-cover for å avsløre korrupsjon i forsøk på oljeutvinning i nasjonalparken.

«Hvis jeg dør i dag, er det ikke et problem. Jeg er beredt til å dø,» sier Rodrigue selv.

Rodrigue Katembo i møte med en av enkene til en parkvokter.

Rodrigue Katembo i møte med en av enkene til en parkvokter. Bilde: Goldman Environment Prize

Privat sektor må ta ansvar

En av sakene som har fått mest oppmerksomhet de siste årene er drapet på Berta Cáceres i Honduras i 2016. Hun hadde over lengre tid protestert mot en planlagt demning som hun mente ville rasere livsgrunnlaget til Lenca-folket. Hennes datter, også kalt Berta, fortsetter i dag kampen til tross for vedvarende trusler. Dokumentarfilmen Worth Dying For? levner ingen tvil om det enestående motet til både mor og datter.

Etterforskningen gikk tregt. Mange fryktet at dette ville bli nok et drap på en miljøforkjemper der gjerningsmennene fikk gå fri. Men i løpet av det siste halvåret har ni personer blitt fengslet. Flere av dem har tilknytning til selskapet som skulle bygge dammen og det honduranske militæret.

Vi inviterer den nederlandske utviklingsbanken FMO til å fortelle om hva som gjorde at de til slutt valgte å selge seg ut fra selskapet, og hva de gjør for å sikre ivaretagelse av menneskerettighetene i sine investeringer.

FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere, Michel Forst, peker i sin årlige rapport i 2016 på det svært ujevne maktforholdet mellom privat sektor og lokalsamfunn som en hovedårsak til de mange overgrepene mot miljøforkjempere. Derfor er det spesielt viktig at selskapene og de som finansierer dem er sitt ansvar bevisst

Fra regnskogen til Oslo

Til å moderere panelet har vi Global Witness-grunnlegger Patrick Alley. Global Witness har arbeidet med å avdekke ulovligheter knyttet til naturressurser i mer enn 20 år. De siste årene har situasjonen til miljøforkjempere fått særlig oppmerksomhet gjennom den årlige rapporten «Defenders of the Earth» og samarbeidet med the Guardian.

Vi gleder oss til å ta imot de som bevarer verdens skoger på tross av den farlige situasjonen som dette arbeidet setter dem i. Vi lurer på hva som gir dem mot til å fortsette kampen for miljøet og verdens livsviktige regnskoger. Og vi vil finne ut hva selskaper, sivilt samfunn og myndigheter må gjøre for å bistå og beskytte dem i kampen.

Endringer i programmet kan forekomme på grunn av uforutsette omstendigheter.


UN Environment lanserte en kampanje om miljørettigheter i 2018:

Trailer for dokumentarfilmen Virunga:

Skribenter

Heidi Bjørkto Bade
Heidi Bjørkto Bade Rådgiver, Seksjon for utviklingsinitiativer

Kim Morten Smeby Seniorrådgiver, Seksjon for utviklingsinitiativ


Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!