• Stikkord

Første klasserom var under et tre

Gerald Walulya fra Uganda er en av flere som har fått muligheten til høyere utdanning gjennom norsk bistand. Hans første klasserom var under et tre, og nå skal han snart forsvare doktorgraden sin på Universitetet i Oslo.

Skolebygning i Uganda
Denne skolebygningen var den eneste i området på den tiden Gerald Walulya vokste opp. Den ble også brukt som kirke på søndager. Foto: Privat
Gerald Walulya

Gerald Walulya. Foto: Irgen Wiig Sørensen

Gerald har hatt en lang reise for å komme dit han er nå. Da han var ung var det nesten ingen tilgang til utdanning på grunn av uroligheter og borgerkrig i hjemlandet Uganda. Da han fikk starte på skolen var han 9 år gammel og blant de yngste i klasserommet. Klasserommet var under et tre.

I hans familie var det onkelen som hadde hatt lengst utdanning, på 11 år. De fleste i landsbyen hans hadde ikke engang fullført barneskolen.

– Utdanning var ikke gratis som nå. Foreldrene mine måtte betale. Det kan se ut som lite penger, men i den tiden etter krigen så var det veldig mye for oss.
Så vi gjorde det vi kunne for å holde oss gående på skolen. Jeg pleide å bære kaffe og brenne kull for å tjene penger. Da jeg gikk på ungdomsskolen måtte jeg gå totalt 30 km frem og tilbake til skolen. Det hendte ofte at jeg sovnet i timen, eller ikke klarte å følge så godt med.  Jeg klarte meg, men veldig mange falt av på veien.

Media i Uganda og Tanzania

Utdannelsen som startet i skyggen av et tre, har fortsatt videre. I mars skal Gerald forsvare doktorgraden sin på Universitetet i Oslo. Den handler om i hvilken grad pressedekningen av de siste presidentvalgene i Uganda og Tanzania reflekterer kandidatenes agendaer.

Generelt så har media muligheten til å avgjøre hvem og hva som skal dekkes. Men i min forskning så fant jeg det motsatte, sier han. I Uganda og Tanzania har de politiske partiene og politikerne mye makt, i motsetning til pressen. Det fører til at det er politikere som bestemmer hva som skal publiseres eller ikke. Mediene sensurerer seg selv, som følge av press fra de politiske partiene.

Gerald Walulya under et tre

Under dette treet fikk Gerald Walulya sin første undervisning. Foto: Privat

Blant partiene er det også forskjell på hvor mye pressedekning de får. De store partiene har mer makt og kapasitet, og får dermed mye mer dekning enn de mindre partiene.

– Om et samfunn ikke er demokratisk, så vil mange deler falle sammen selv om man prøver å bygge opp enkelte institusjoner. Demokratiet er grunnsteinene som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Det er derfor jeg synes det er et viktig fokus, som jeg håper vil gi et relevant bidrag for å bedre demokratiet i mitt land, sier han.

Høyere kvalitet og kapasitet

– Lærdommen i å bli mer effektiv og selvgående har vært viktig for meg. Om doktorgraden blir godkjent så ønsker jeg å kunne skrive mer, slik at jeg kan få det publisert. Det er god mulighet til å gi noe tilbake av det jeg har fått i Norge, forteller han.

I flere land i Afrika er humanistiske fag, lite anerkjent av staten. Gerald sier at staten ikke skjønner at forskning innenfor samfunnsfag er viktig og at alle midlene går kun til forskning innenfor teknologiske fag. Som betyr at Gerald og forskere som han ikke får muligheten til drive med egen forskning uten økonomisk støtte fra internasjonale aktører.

Forskjeller nå og før?

Nå er det mer skoletilbud og utdanningen er mye bedre. Mulig lærerne ikke er så flinke, men det er i hvert fall bygninger.  Det er også satt opp en ny ungdomsskole i landsbygden så elevene ikke trenger å gå 30 km.

– Mitt første klasserom var under et tre. Vi satt på bakken og av til på steiner. Det var alltid de eldre guttene som tok de flate steinene, så vi yngre måtte sitte på steiner med all slags former. Unge nå til dags setter ikke pris på det de har, men jeg som har denne bakgrunnen vet hvor store forskjeller det er, sier Gerald og understreker hvor viktig NORHED-programmet i Norad som skal styrke kapasiteten i utdanningsinstitusjoner i lav-og mellominntektsland, har vært for han og mange andre.

NORHED
Norsk program for kapasitetsbygging innen høyere utdanning
og forskning for utvikling (NORHED) ble lansert i 2012.
Les mer om NORHED her

Skribent

Irgen Wiig Sørensen
Irgen Wiig Sørensen Praktikant, Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning


Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!