• Annet   
  • Publisert 17. januar 2018

Quiz: Kjenner du landene Norge gir bistand til?

Ni av ti nordmenn er for bistand, men bare en av tre kjenner til landene Norge har bistandssamarbeid med, viser en SSB-undersøkelse. Test dine kunnskaper.

Hvordan ligger du an? Test kunnskapen med fem quiz-spørsmål.

Hvilket av følgende land er et partnerland i Olje for utvikling?

Foto: Christopher Olssøn

Mange år med petroleumsproduksjon har gitt Norge erfaringer med å forvalte oljeressursene på en måte som kan fremme bærekraftig økonomisk vekst og velferd i utviklingsland. Les mer om Olje for utvikling

 

Skribent


Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!