#Metoo and #notme

Nylig var jeg i Mexico city. En by som for ikke lenge siden opplevde et voldsomt jordskjelv. Sprekker i hotellet ble ordnet av menn sittende i seler utenfor hotellvinduet mitt. «Earthquake madam, earthquake» Jo takk for påminnelsen. Menneskets evne til å tilpasse seg og gå videre er underlig sterk.

Kvinner demonstrerer mot vold
I konfliktfylte land er kvinner ekstra utsatt for vold. Foto: Jan Speed

Mexico er også del av en kontinent med et jordskjelv av massive overgrep og vold mot kvinner. Denne volden er alvorlige brudd på menneskerettighetene. Den gir lidelse, tap av verdighet, ødelagte liv og mangel på fremtidshåp. I tillegg medfører den betydelige samfunnskostnader og bremser utviklingen. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at hver tredje kvinne utsettes for fysisk og/eller seksuell vold minst en gang i livet.

Det finnes ennå ikke en egen internasjonal menneskerettighetskonvensjon om vold mot kvinner. Kvinners rett til et liv uten vold er likevel del av staters rapportering på oppfølgingen av FNs kvinnekonvensjon. Det finnes også regionale menneskerettighetskonvensjoner om vold mot kvinner i Afrika, Latin-Amerika og Europa.

Mange land har likevel ikke kriminalisert ulike former for vold mot kvinner, og juridisk endring er nødvendig i mange land. Det samme gjelder lover som sikrer kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter og helsetjenester. Samtidig ser vi at lover ikke implementeres tilstrekkelig selv der lovverket finnes. Juridisk rammeverk er viktig, men #metoo har på ny vist behovet for omfattende holdningsskapende arbeid.

På konferansen i Mexico var store internasjonale organisasjoner samlet. De aller fleste diskusjonene handlet om hvordan dette arbeidet ikke bare må tas videre, men intensiveres.

Blant deltakerne var en kvinne som var et tidligere offer for vold. Det var grov vold utført i over 20 år av egen ektemann. Hun sa at mange nok måtte ha hatt mistanke, da de fysiske sporene ofte var synlige. Det som likevel fikk henne bort fra ektemannen var noen mannlige kollegaer. De spurte henne rett ut om hun ble utsatt for vold. Det hadde ingen gjort før. Disse mennene hadde vært på kurs i regi av en lokal organisasjon om maskulinitet og kjønnsroller. Om det alene var utslagsgivende kan selvsagt ingen bekrefte, men for henne var det at to mannlige kollegaer tok mot til seg starten på et liv uten vold.

#Metoo kampanjen har vært en fryd å følge. (Og det er nok en påminnelse om teknologiens demokratiske velsignelser). Samlet har det bidratt til å vise det enorme omfanget av seksuell trakassering og overgrep mot kvinner. Det diskuteres grenser i skoler og kantiner. Menn reiser seg. Kjendiser reiser seg. Musikk og filmbransjen tar oppgjør. Menn mister sine stillinger og New York Times diskuterer tiltak i Trumps rike. Men ikke minst er det kvinner som reiser seg. På egne og andres vegne.

Nå bør #metoo også gå over i #notme! Nemlig at kvinner får og tar kraft for sikre seg mot overgrep. Ingen mennesker er per definisjon ofre.

Mange har sett en fantastisk video på sosiale medier om små jenter i Nairobi på selvforsvarskurs. Det rapporteres om halvering av voldtekter. I Argentina har tusenvis av kvinner og menn gått i protesttog i gatene. I land etter land tar kvinner til motmæle og jeg håper den kraften fortsetter.

Norge har lang tradisjon for å arbeide for kvinners rettigheter og likestilling og vil fortsette å ha det. Regjeringen lanserte i fjor en ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken, Frihet, makt og muligheter (2016-2020).

Planen har fem hovedmål:

  • å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle jenter og gutter.
  • at kvinner skal delta på lik linje med menn i det politiske liv.
  • at kvinner skal ha fulle økonomiske rettigheter og delta på lik linje med menn i arbeidslivet.
  • å avskaffe vold og skadelige skikker rettet mot jenter og kvinner.
  • å fremme jenters og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

Det finnes også en viktig handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet 2015-2018. Her er arbeidet med å forebygge og bekjempe seksualisert vold i konflikt et sentral element i alle planens fire prioriterte områder.

Gjennom støtte fra Norad driver Care et prosjekt mot kjønnsbasert vold i Myanmar. Fokus arbeider i mange land. Med blant annet støtte fra Nobel Women’s initiative, vant 7 overlevende etter kjønnsbasert vold en presedenssak i Guatemala.

I Irak støtter Norad et partnerskap som blant annet gir anbefalinger til FNs sikkerhetsråd. De sier at kjønnsbasert vold mot etniske og religiøse minoriteter brukes bredt og systematisk av ISIL i Irak. Med dette som bakteppe gis det konkrete råd til Sikkerhetsrådet og det internasjonale samfunn om hvordan dette best kan forhindres.

Sammen må vi bidra til at #Metoo ikke blir et blaff i luften, men starten på en enda større massiv mobilisering på alle former for vold mot kvinner. Kvinner er langt mer enn ofre. Her er internasjonale, norske og nasjonale organisasjoner helt sentrale.

Skribent

Wenche Fone
Wenche Fone Avdelingsdirektør for avdeling for sivilt samfunn

Stikkord

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!