• Stikkord

Den store flyttedagen

Kvinnelige flyktninger og migranter som kommer gravide til et land hvor de søker om asyl skapte begrepet «anker-babyer».

flyktningeleir
Leir for flyktninger fra Mali i nabolandet Niger. Foto: Gunnar Zachrisen

Det betyr at når barnet blir født skal det bidra til at både mor og barn og kanskje enda flere i familien får oppholdstillatelse. En mor i lykkelige omstendigheter og en svært sårbar situasjon blir på denne måten forstått som en kynisk person som nærmest forsøker å tuske til seg en rettighet de ikke burde hatt. En dansk rapport fra DIIS peker imidlertid på at en viktig årsak til at mange av disse kvinnene blir gravide er at de verken har tilgang til prevensjon eller abort og at de under reisen ofte må kjøpe beskyttelse gjennom sex.

Slik kan en ekstrem sårbarhet hos noen migranter bli tolket som en kynisk handling av en asylsøker, og et øyeblikk tror innbyggerne i vertslandet at det er de som er truet og ikke den fødende kvinnen.

18. desember fokuserer vi på migrantene selv. Det er den internasjonale migrantdagen, og FN har valgt Trygg migrasjon i en verden i bevegelse som årets tema. På denne store flyttedagen er det migrantenes trygghet som skal være fokus. Mange er utrygge, og enten de frivillige har valgt å flytte på seg eller føler seg tvunget til å dra hjemmefra på grunn av krig, uro eller forfølgelser, har de krav på beskyttelse.

I fjor møttes verdens statsledere og vedtok New York-erklæringen for et sterkere samarbeid om migrasjon. To «plattformer», eller «compacts», som det heter på engelsk skal bidra til det. Den ene er for en forsvarlig flyktningerespons og den andre er for å sikre tryggere og mer ordnet regulær migrasjon. Dette året startet en prosess som skal ende i en plan for håndtering av flyktningeutfordringene neste år, og en resolusjonstekst for å sikre tryggere, mer ordnet regulær migrasjon. Det har alltid vært migrasjon i verden. Migrasjon er en naturlig del av vår samhandling og stort sett har det de siste tiårene siden 1960 vært det samme antallet migranter i verden (ca. tre prosent).

I de to parallelle FN-prosessene leder høykommissæren for flyktninger (UNHCR) arbeidet med flyktningeplattformen, mens International Organization for Migration (IOM) har en hovedrolle i etableringen og oppfølgingen av migrasjonsplattformen. IOM ble for øvrig innlemmet som et FN-organ i fjor samtidig med at toppmøtet i New York vedtok erklæringen om migranter og flyktninger.

På et møte i Mexico i desember samlet verdens land seg til en oppsummering av de tematiske diskusjonene som i år har forsøkt å avdekke migrasjonsutfordringene. Temaene har vært migranters rettigheter, migrasjon og utvikling, samarbeid og organisering, diasporas rolle, menneskehandel og arbeid og migrasjon.

Nå begynner diskusjonene som skal lede fram til en tekst de fleste land skal slutte seg til. Det er store brytninger mellom FNs medlemsland i synet på migrasjon. De typiske avsenderlandene har et større fokus på migranters rettigheter, mens de såkalte mottakerlandene vil understreke nasjonal rett til å styre sine egne grenser og innvandring. Med disse motsetningene er utfordringene å finne en felles plattform for samarbeid. Migrasjon er i sin natur et tema som må løses internasjonalt, for ikke å si globalt. Derfor er det ikke bare nedslående, men også uforståelig at president Trump like før møtet i Mexico besluttet å trekke USA ut av prosessen. Begrunnelsen som ble gitt er at USA ville bestemme sin egen migrasjonspolitikk.

Hva den amerikanske beslutningen vil bety for gravide kvinner eller andre sårbare migranter som er på reise med et håp om en bedre framtid vet vi ikke nå. Arbeidet med den globale plattformen vil uansett fortsette og andre initiativ for å bedre samarbeidet omkring migrasjon er også i gang både regionalt og i bilaterale sammenhenger. De fleste land i verden er heldigvis innforstått med at vi sammen må arbeide for at migrasjon i framtiden skal bli trygg, ordnet og skje i regulære former.

Skribent

Stein Erik Horjen
Stein Erik Horjen Seniorrådgiver og koordinator for migrasjon og utvikling, seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet


Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!