• Stikkord

Hva er egentlig grønn økonomi?

Og hvorfor er et grønt skifte så viktig? Se til Etiopia, Mongolia og Kina.

Illustrasjon: Green Economy Coalition

Ødelegges naturen, vil livsgrunnlaget for alle mennesker og muligheten til økonomisk vekst i fremtiden falle bort.

Grønn økonomi handler om å endre økonomiske systemer slik at de tar hensyn til naturens tålegrense.

Grønn økonomi synliggjør naturens egenverdi, naturkapital, og sikrer at denne verdien blir ivaretatt i økonomiske transaksjoner. Naturkapital er viktig for å sikre fremtidige generasjoners muligheter til velferd, økonomisk vekst og gode livsopphold.

Så er verdens økonomi i ferd med å bli grønnere? Svaret er ja. Mange land er i gang med et grønt skifte. Det finnes gode eksempler på land, regioner og områder hvor transformasjon til grønnere økonomier og levesett er i full gang.

Kina tar grønne krafttak

Kina er i ferd med å gjøre store krafttak for å endre sin økonomi i en grønnere retning. President Xis slagord er «grønne skoger, blå himmel og ren luft». Kina begynner å ta problemene med klimagassutslipp på alvor.

Bare se til Taiyuan, Kinas tidligere kullhovedstad, og den eneste byen med mer utslipp og dårligere luftkvalitet enn Beijing. Byen har gjennom bedrede rammevilkår, politikk og tilrettelagte økonomiske insentiver tatt en helomvending og kuttet sine utslipp dramatisk.

Byen har blant annet byttet ut hele sin taxi-park med elbiler, lagt ned forbud mot å brenne åkre og jorder og satt inn tiltak for å regulere utslipp fra industri.

Resultatet er at byen for første gang på mange år igjen kan se blå himmel og puste renere luft. Byen er ikke lengre på utslippstoppen i Kina men helt nede på 86. plass på listen over utslippsverstinger.

I tillegg til den klima- og miljømessige gevinsten, er helseeffekten enorm. Flere andre kinesiske delstater og byer beveger seg i samme retning.

Mongolia satser grønt

Et annet land som har fått sving på sakene er Mongolia. I 2014 vedtok myndighetene i landet en Green Development Policy, som skal sikre at utviklingsbanen i Mongolia frem mot 2030 skal være grønn.

I tillegg har bank og finanssektoren i landet tatt store steg mot grønne investeringer gjennom å definere prinsipper som ivaretar natur, miljø og menneskerettigheter. Bank og finanssektoren tar altså selv initiativ til å identifisere grønne, inkluderende investeringsmuligheter.

Etiopia skal bli rikt og miljøvennlig

Hvis vi ser til Afrika, er Etiopia et land med ambisiøse økonomiske og miljømessige mål. De skal nemlig bli et mellominntektsland innen 2025 uten å øke klimagassutslippene sine.

Etiopia håper å nå dette målet ved å gjennomføre grønne økonomistrategier i sektorer som landbruk, industri, skog, energi og transport. Hovedstaden Addis Ababa har faktisk som første by i Afrika sør for Sahara innført trikk som kollektivt transportsystem.

Styrker mer enn miljøet

Utviklingene beskrevet over er bare et lite utvalg eksempler på initiativer og aktiviteter i land og byer som er på god vei inn i det grønne skiftet.

Slike grønne planer og løsninger er ikke bare bra for miljøet, men også for hele økonomien med tanke på helse, tid, effektiv bruk av ressurser, osv.

Privat sektor har allerede forstått dette i noen land, og beveger seg raskere enn myndighetene.

Et grønt skifte anses som et reelt behov og det eneste bærekraftige valg for framtiden.

Utviklingsland kan faktisk gjennomføre dette skiftet raskere enn industriland. Omstillingsprosessene og kostnadene ofte er mer omfattende i industrilandene enn i utviklingslandene.

Kloke hoder samles for grønne løsninger

Norge støtter FN-initiativet Partnership for Action on Green Economy (PAGE). Det er et samarbeid mellom fem FN-organisasjoner som legger til rette for bærekraftige «grønne» økonomiske systemer i en rekke land.

Forrige uke arrangerte de en konferanse i Berlin for å samle kloke hoder og dele erfaringer og ideer på tvers av landegrenser, sektorer og kulturer.

En av foredragsholderne på konferansen gjør oss oppmerksomme på store utfordringer hva gjelder klodens velferd de neste tiårene.

Men verden har tidligere stått overfor store problemer og klart å mobilisere for å finne løsninger. Noen som husker hullet i ozonlaget eller sur nedbør?

Engasjement gir håp for fremtiden

Det økende engasjementet gir grunn til å være optimistisk og tro at det er mulig å nå både hårete klimamål og bevare klodens naturmangfold for de kommende generasjoner.

Dagene på konferanse i Berlin har bydd på alt fra optimistiske energifylte budskap fulle av gode ideer og løsninger, til mer dystopiske fryktbaserte scenarier hvor beskjeden virker å være at vi er på full vei utfor stupet.

En siste kategori er de mer søvndyssende monotone innleggene som går langt utover tilmålt tid, der til og med standhaftige ministre og de mest ivrige i salen glipper med øyelokkene.

Men heldigvis finnes det engasjement hos privat sektor, myndigheter og befolkningen for et grønt skifte, som ikke kan unngås og som er full av muligheter. Og for å sitere Jeffrey Sachs: «Don’t be polite, it’s about the fight for the planet».

Sol-koker introdusert i Kambodsja som et grønt økonomi-tiltak: Bruk av solens energi istedenfor ved for å koke mat. Foto: Lauren Gisnås / Norad

Sol-koker introdusert i Kambodsja som et grønt økonomi-tiltak: Bruk av solens energi istedenfor ved for å koke mat. Foto: Lauren Gisnås / Norad

Skribenter

Mads Lie Gjesteblogger

Lauren Céline Naville Gisnås
Lauren Naville Gisnås Seniorrådgiver på seksjon for klima, skog og grønn økonomi


Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!