Norsk tunnelgjennomslag under ekvator

Full klaff! Et multikulturelt arbeidslag fra Norge, Uganda, Sør Afrika og Peru har fått gjennomslag i tunnelen på Nkusi!

Arbeidsgjengen bak tunnelgjennomslag i Uganda
En glad gjeng etter gjennombruddet på søndag. Foto Isaac Tusime

Fjellsiden reiser seg brått 350 meter opp fra Lake Albert. Her skulle en ikke tro at noen kunne komme til med et byggeprosjekt.

Søndag 28. februar ble den siste salven i den 900 meter lange tunnelen som skal føre vannet til kraftstasjonen ved bredden av Lake Albert i det vestlige Uganda avfyrt.

Dette er virkelig en stor milepæl for norsk tunnelteknologi i Afrika, der tunneldrift for vannkraftverk slett ikke er vanlig som i Norge.

Tunnelen ble gjennomført i henhold til planer, uten skader og innenfor budsjett.

Det har ikke vært lett, men jobben har så langt gått etter planen uten ulykker eller uhell. Og det vekker oppsikt i et land der byggeprosjekter med asiatiske utbyggere ikke rangerer i øverste sjiktet hva gjelder HMS.

Startet med privat initativ

Utbyggerene startet med privat kapital og ellers seks tomme hender, men mange ideer.

Tunnelkompetanse og tunnelutstyr var mangelvare i Uganda. Utbyggerne valgte derfor selv å investere i anleggsmaskiner, leie inn arbeidsledelse og drive hele prosessen selv.

Investor, teknisk leder og entreprenør Rune Freyer fra Stavanger og hans norsk-ugandiske partner Asa Katama som leder selskapet PA Technical Services Ltd står for utbyggingen.

– Prosjektet var så krevende at vi ønsket full kontroll med hensyn på sikkerhet, økonomi, tekniske løsninger og kvalitet. Vi startet opp med utenlandske spesialister, men med jobbtrening har vi kvalifisert flere og flere ugandere til å levere kvalitet. Av omkring 100 ansatte er vi nå kun 6-7 som ikke er ugandiske, sier Asa Katama.

Freyer og Katama ser for seg å bygge ut flere nye kraftverk. Og det 50 MW store Muzizi kraftverket i samme området fikk fredag godkjennelse av ugandiske myndigheter til å bruke tunnelteknologi. Og det gir nye muligheter for norsk tunnelerfaring i Uganda og Afrika.

Del av global fornybarsatsing

Damsted i Uganda

Damstedet. Foto: Simon Tumwesige

Norad viste tidlig vilje med viktige bidrag til pilotstudie på tunneldrift i Uganda. Rune Freyer uttrykker klart at dette var utløsende for prosjektet, og kan få positive konsekvenser langt ut over Nkusi-prosjektet.

Nkusi-utbyggingen er ett av 17 mindre fornybar energiprosjekter under Get Fit-ordningen, der støtte fra Norge, Tyskland, Storbritannia og EU har bidratt til starthjelp for å tiltrekke private investorer. Et meget vellykket bistands- og næringslivsprosjekt som mange andre land også gjerne ville ha.

Nå har også Get Fit programmet i Uganda bidratt til at Uganda rangeres som et av de aller mest attraktive land i Afrika og i verden for investeringer i fornybar energi.

Kraft fra Nkusi skal leveres fra første kvartal 2018, ca. 9,6 MW vil det bli – som vil være et kjærkomment tilskudd til kraftforsyningen i regionen.

Utbyggingen representerer omkring 150 millioner i norske private investeringer.

Skribent


Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!