Bistand til arbeidsrettigheter: det funker!

«It used to be chaos, but now we are on the right track,” forteller Eunice Mathenge på telefon fra Nairobi, Kenya.

Ansatte i fengsel, Kenya
Regulering av sikkerhetssektoren bidrar både til anstendig arbeid, og bedre sikkerhet. Foto: Kenya National Private Security Workers Union

Hun jobber for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO, og koordinerer et Norad-støttet prosjekt for bedre regulering av næringsliv og arbeidsrettigheter i Kenya. Nylig fikk de gjennomslag for en ny lov som regulerer arbeidsforhold for sikkerhetssektoren – med hele 350 000 ansatte!

Programmet er en suksess. En stor utfordring i Kenya er nemlig at mange jobber i uformell sektor, uten fastsatt kontrakt, lønn eller rettigheter.

Regulering er derfor viktig, ikke bare med tanke på arbeidsrettigheter, men også med henblikk på å utvikle bærekraftige næringer som skaper sysselsetting og vekst.

For sikkerhetssektoren har arbeidet betydd mye. Først og fremst bidrar det til mer anstendig arbeidsforhold for de som jobber i bransjen. Men det er også et viktig bidrag til økt sikkerhet i Kenya. «Det er altfor mange useriøse brief-case companies,» forteller Eunice engasjert. «Det er mange historier om sikkerhetsvakter som begår ran og overfall, og som utnytter jenter seksuelt. Bedre regulering av sektoren gir bedre sikkerhet.»

Rettigheter for arbeidstakerne styrker også sosial sikkerhet. Under det samme programmet har ILO tidligere jobbet med transportsektoren i Kenya, noe som bidro til at en lignende reguleringslov ble vedtatt i 2013. Loven berører enda flere mennesker: hele tre millioner kenyanere, og slår bl.a. fast at alle ansatte har rett til kontrakt, fast lønn, dekning av sykeutgifter, m.m.

Ansatte i transportsektoren har dermed fått bedre sikkerhet om når og hvor mye de får utbetalt i lønn. En positiv bieffekt er at flere spare- og lånegrupper opprettes. Dette gjør igjen at flere fattige mennesker får tilgang på kreditt – noe som er et «must» for etablering av småskala virksomheter.

ILOs arbeid i Kenya har dermed gitt resultater. «Det er ennå mye som gjenstår,» sier Eunice, «men vi er sikre på at innsatsen er viktig for å bedre situasjonen.»

Norad har støttet programmet «Law Growth Nexus» med om lag 20 millioner i perioden 2008-2013. Programmet har hatt aktiviteter i Sør-Afrika, Kenya og Zambia.

Her er en dokumentar om ILOs arbeid.

 

Skribent

Knut Lakså
Knut Lakså Seniorrådgiver, seksjon for næringsutvikling

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!