• Debatt   
  • Publisert 4. april 2016
  • Stikkord

Norad prioriterer funksjonshemmede

Norad øker støtten til organisasjoner som kan vise til best resultater.

Arnt Holte og Morten Eriksen i Atlas-alliansen uttrykker skuffelse over manglende satsing på funksjonshemmede i bistanden (Vårt Land, 30.3). Atlas-alliansen er en stiftelse av organisasjoner som jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for funksjonshemmede i fattige land.

Atlas gjør en god jobb. Derfor har de nylig fått tilbud om en fireårig avtale med Norad på 63 millioner kroner årlig. Men Atlas er ikke alene om bistandsarbeid som styrker situasjonen for funksjonshemmede i fattige land. Organisasjoner som Plan, Redd Barna, Right to Play, Care og SOS Barnebyer inkluderer funksjonshemmede i bistandsarbeidet sitt på en stadig bedre måte.

I vurderingen av årets søknader fra bistandsorganisasjonene har vi i Norad lagt vekt på at det er tatt hensyn til inkludering av funksjonshemmede. Metoden vi bruker virker slik at de organisasjonene som får en best totalvurdering, mottar større tilskudd enn tidligere. Det er dem som best kan dokumentere gode resultater av tidligere innsats, som har de mest grundige og troverdige planene, og som har en solid organisasjon som styrker partnere i fattige land i samarbeidet.

Atlas-alliansen var ikke blant organisasjonene som fikk best totalvurdering av Norad i årets søknadsrunde. Stortingets forventning om at funksjonshemmedes rettighetsarbeid må styrkes – og at bistandspengene må brukes best mulig – har Norad fulgt opp gjennom å øke støtten til de organisasjonene som kan vise til best resultater.

Innlegget har stått på trykk i Vårt Land.

Skribent

Svein Bæra
Svein Bæra Avdelingsdirektør, avdeling for sivilt samfunn


Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!