• Debatt   
  • Publisert 20. april 2016

Bom om bistandsbom

Informasjonsstøtten skal bidra til langt mer enn kunnskap om bistand og utviklingssamarbeid.

SAIHs Rusty Radiator Awards, om ufine innsamlingsmetoder i bistandsbransjen fikk stor oppmerksomhet i Norge og internasjonalt. Foto: SAIH

«Bistandsbom» het lederen i Dagens Næringsliv (DN) 11. april. Den tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse Norstat har gjort for Norad. Her kommer det frem at nordmenn kan lite om bistand.

Jeg er enig med DN i at: «Å bruke offentlige midler for å bidra til kunnskapsspredning og en opplyst debatt om bistand og nord-sør forhold er fornuftig. Å gi store beløp til organisasjoner som åpenbart ikke klarer jobben, er dårlig bruk av statens penger». Men kritikken fra DN bygger på feil grunnlag.

Informasjonsstøtten – mer enn bistand og utviklingssamarbeid

Tilskudd til informasjonsformål skal bidra til å videreføre et sterkt engasjement i Norge i form av demokratisk deltakelse og mer og bedre kunnskap og kritisk debatt om globale miljø- og utviklingsspørsmål. Mer kunnskap om bistand kan selvsagt være en del av dette, men det er ikke alt.

Organisasjonene som får tilskudd fra Norad jobber med utviklingsproblematikk langt utover bistand. Det handler om å skape oppmerksomhet og debatt om temaer som går under radaren for beslutningstakere, medier og folk flest.

Feilaktig fremstilling av organisasjonenes arbeid

Mange organisasjoner som får informasjonstilskudd fra Norad har lykkes i å nå bredt ut med viktige budskap. For eksempel har Framtiden i våre hender fått mye oppmerksomhet med sin Sweatshop-kampanje.

Sammen med Aftenposten laget de en nett-TVserie hvor norske ungdommer fikk oppleve hverdagen til underbetalte tekstilarbeidere i Kambodsja. SAIHs Rusty Radiator Awards om ufine innsamlingsmetoder i bistandsbransjen er blitt en internasjonal «snakkis».

Changemaker, Framtiden i våre hender, WWF Norge og flere andre organisasjoner har siden 2006 vært aktive pådrivere for at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) skal trekke sine investeringer ut av kullselskap, noe som ble vedtatt av Stortinget juni 2015.

I tillegg er det ikke usannsynlig at innsats fra blant annet SAIH, ForUM, Norsk Folkehjelp og Regnskogfondet har bidratt til at Oljefondet nå stiller tydeligere krav om respekt for menneskerettigheter i de mer enn 9000 selskapene fondet har investert i verden over.

I forbindelse med Panama-avsløringene har frivillige organisasjoner fremstått som viktige pådrivere i arbeidet med å forbedre de internasjonale standardene for informasjonsutveksling og for å sikre fremdrift i norske myndigheters arbeid i bekjempelsen av internasjonal skatteunndragelse, korrupsjon og omgåelse av skatteregler.

Vi kan bli bedre

Dette er bare noen eksempler på at flere av organisasjonene som mottar tilskudd til informasjonsformål har oppnådd gode resultater innenfor informasjons- og påvirkningsarbeid. Men fortsatt kan både organisasjonene og vi i Norad bli enda dyktigere på å kommunisere dette ut til offentligheten.

Å skape engasjement krever stor evne til nytenkning og faglig godt håndverk

Norad mottar årlig mange søknader fra organisasjoner som ønsker å sette viktige temaer på dagsordenen. I en tid hvor informasjon er blitt mer tilgjengelig og mer uoversiktlig, har konkurransen om oppmerksomhet blitt hardere.

Å skape engasjement krever stor evne til nytenkning og faglig godt håndverk. Norads jobb er å bidra til at kvaliteten på tiltakene blir best mulig. Det innebærer blant annet å øke tilskuddet til organisasjonene som lykkes best med å skape engasjement og nå bredt ut med kunnskap. De som ikke lykkes får mindre tilskudd eller avslag på sine søknader.

Skribent

Huyen Titti Brekken Seniorrådgiver, avdeling for sivilt samfunn og privat sektor

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!