• Helse   
  • Publisert 14. mars 2016
  • Stikkord

Refleksjoner fra feltbesøk i Kenya

Samarbeid mellom sektorer og med lokale myndigheter for å bedre helsen for kvinner, ungdom og barn er krevende. Men det er også eneste løsning.

Jeg har bare én seng på fødestuen. Dersom det kommer en kvinne til, må hun føde på et teppe rett på gulvet, sier klinikkens eneste sykepleier. Hun peker mot bakken ved siden av sengen.

Norad er på reise i Migori, vest i Kenya sammen med et fond som jobber med mødre- og barnehelse, RMNCH Trust Fund. Norge bidrar med midler til fondet.

To av fylkets ambulanser blir holdt som gisler på verkstedet. Det er ikke noe galt med bilene lenger. Men fylket har ikke betalt for reparasjonene.

helsestasjon i Uriri

Fra helsestasjon i Uriri, Migori, Kenya. Foto: Ilija Weber/UNFPA

Kenya har nylig gjennomgått en omstrukturering som gir stor grad av selvstyre til landets 47 fylker. Men desentraliseringen har også ført til utfordringer for klinikker og andre som ikke har mottatt penger fra fylket.

De ansatte i Migori fylke er svært motiverte til å jobbe for bedre helse for befolkningen, men de lykkes ikke i å få fylkets finansdepartement til å løse ut nok egne midler til helse. Guvernøren blir heller ikke holdt til ansvar for sine forpliktelser overfor helsevesenet.

HELSEOPPLYSNING KREVER KREATIVE LØSNINGER

Helsepersonell og frivillige har fått opplæring for å kunne tilby helsetjenester av høy kvalitet. De frivillige lærer lokalbefolkningen om tiltak som kan hjelpe dem å holde seg friske.

Landsbyen kaller inn de frivillige helsearbeiderne for å hilse på delegasjonen fra Norge og New York og dele erfaringer. En ung kvinne tar ordet i forsamlingen.

Det vanskeligste jeg gjør er å overbevise en analfabet om at han bør bruke latrine, sier hun.

De frivillige skal også øke etterspørselen etter tjenester som for eksempel prevensjonsmidler eller fødsel på klinikk.

To av de frivillige demonstrerer gjennom et rollespill en typisk situasjon der de gir råd til kvinner i lokalsamfunnet.

– Hvor mange barn har du?
– Fem.
– Har du vurdert å bruke prevensjonsmiddel?
– Jeg må spørre mannen min.

Helsearbeiderne forteller at det er en utfordring å overbevise kvinner og mennene deres om at prevensjonsmidler kan gi dem en bedre fremtid.

– Det er på tide at vi henvender oss til mennene, sier en representant fra fylkesadministrasjonen i Migori.

demonstrasjon og rollespill om bruk av prevensjonsmidler

Frivillige helsearbeidere i Uriri demonstrerer gjennom et rollespill hvordan de gir råd om bruk av prevensjonsmidler. Migori, Kenya. Foto: Ilija Weber/UNFPA

VIKTIG OG VANSKELIG MED SAMARBEID

Det er vanskelig å holde takten når vi er mange kokker. Et afrikansk ordtak lyder:
– Hvis du vil gå fort, bør du gå alene. Skal du gå langt må du gå sammen med andre.

Samarbeidet mellom FN-partnerne UNFPA, UNICEF og WHO kan med fordel bli bedre.

Erfaringen fra RMNCH Trust Fund bekrefter utfordringene ved å jobbe i partnerskap. Det må sikres eierskap hos lokale myndigheter. På den måten kan de også ansvarliggjøres.

Samarbeidet mellom partnere, på tvers av sektorer og med lokale myndigheter taktfast i front, vil være avgjørende for at Norges nye innsats for mødre og barn, den nye Global Financing Facility, skal lykkes.

Frivillige helsearbeidere i Uriri, Migori, Kenya

Frivillige helsearbeidere i Uriri, Migori, Kenya. Foto: Ilija Weber/UNFPA

OM RMNCH TRUST FUND

RMNCH Trust Fund ble opprettet i 2013. Formålet var å følge opp anbefalingene fra FNs kommisjon for livreddende medisiner til kvinner og barn.

10 anbefalinger ble gitt for å redusere mødre- og barnedødelighet på tampen av tusenårsmålene ved å øke tilgangen til 13 medisiner og teknologier.
Kenya mottar 15 millioner amerikanske dollar av RMNCH Trust Fund. En betydelig del av midlene har gått til innkjøp av utstyr for å oppgradere helsestasjoner og klinikker.
________________________________________

Global Financing Facility for Every Women Every Child (GFF)
er en ny finansieringsmodell som drar på ressurser fra landene selv, internasjonale givere og privat sektor for å forbedre kvinner og barns helse. Norge bidrar med 600 millioner kroner årlig fra 2016-2020.
Les mer om GFF
________________________________________
UN Commission on lifesaving commodities for women and children ble lansert i 2012 som et viktig bidrag til FNs generalsekretær Ban Ki-moons bevegelse for å støtte arbeidet mot FNs tusenårsmål 4 og 5, i Every Women Every Child.

Kommisjonen ble ledet av daværende statsminister Jens Stoltenberg og daværende president i Nigeria, Goodluck Jonathan. Takket være godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor, FN-aktører og sivilsamfunn leverte Kommisjonen sine anbefalinger på rekordtid.
Les mer om Kommisjonen her
________________________________________

Skribent

Mari Grepstad
Mari Grepstad Rådgiver, seksjon for helse


Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!