• Klima   
  • Publisert 22. september 2015

Avskoging forårsaker tørke i Brasil

Vi har lenge vært klar over at avskoging bidrar til endringer i det globale klimaet. Avskoging bidrar med 10-15% av alle CO2 utslipp og er dermed en viktig årsak til global oppvarming.

Elvebåt på Amasonas
Elvebåt på Amasonas

At avskoging også bidrar til lokale og regionale klimaendringer har det vært mindre direkte dokumentasjon på. En sammenstilling av forskning fra CIFOR viser hvordan avskogingen i Brasil bidrar til den kraftige tørken spesielt i de sørlige delene av landet.

En rekke byer i Brasil har opplevd en dramatisk tørke den siste tiden. Brasils største by, São Paulo er inne i den verste tørken i historien. De over 20 millioner innbyggerne i byen merker dette daglig. Det største vannmagasinet Cantareira skulle vært fylt opp på når regntiden slutter i april, men har kritisk lav vannstand. Tross noe regn i mars og april 2015 hadde magasinet en fyllingsgrad på bare 20% i mai. Nå håper de på bedre regn når regntiden starter igjen i oktober, men trenden de siste årene gir grunn til å være usikker på om det vil slå til.

Vannmangelen har mange årsaker, blant annet befolkningsøkning og mangel på styring av uttaket. Kritiske røster mener at i perioden før valget i 2014 ville ikke guvernøren i São Paulo begrense vannuttaket av frykt for å tape valget, noe som førte til en kraftig nedtapping av vannreservoirene. Guvernør Alckmin ble gjenvalgt men São Paulo sliter nå med store problemer med vannforsyningen. Dette går også kraftig ut over jordbruk og industri, og bidrar til å skremme bort utenlandske investeringer. Reduserte avlinger i jordbruket bidrar også til økt press fra landbrukslobbyen for å kunne rydde enda mer skog for å kompensere for reduserte avlinger. Dette vil bare bidra til å forsterke tørken.

En gjennomgang fra CIFOR viser at avskoging har stor effekt på nedbøren lokalt og regionalt. Vann som pumpes opp av trærne sirkuleres gjennom lokale vindsystemer og bidrar til nedbør langt unna regnskogen. I Brasil bidrar fordampet vann fra regnskogen til regn i kystområdene. Noen kaller dette for de flyvende elvene. En rapport fra den brasilianske forskeren Antonio Nobre fra INPE går grundig gjennom dette fenomenet. Avskoging over mange tiår har svekket denne tilførselen av vann, og dette fører til tørke i mange områder av Brasil.

Global oppvarming fører til mer alvorlig tørke mange steder i verden, og områdene med tørke og lengden på tørkeperiodene utvides. Avskoging bidrar til dette gjennom sitt bidrag til utslipp av klimagasser, men nå vet vi at avskoging også har en mer direkte effekt på nedbøren lokalt og regionalt.

Skribent

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!