Skaper teologi vold?

Og er teologi mot menneskerettighetene? I dagens nyhetsbilde blir slike spørsmål relevante, enten man snakker om bomber mot annerledes tenkende eller mot skolebarn, eller om fengsling av homofile i flere afrikanske land. Alt med religiøs begrunnelse.

Frokostmøte hos LLH om vold, teologi og menneskerettigheter
Frokostmøte hos LLH om vold, teologi og menneskerettigheter

På Menighetsfakultet i Oslo ble tema vold, teologi og menneskerettigheter nylig tatt opp i en konferanse med deltakelse fra mange land, særlig afrikanske land. Religion og homofili ble brukt som fokus for innlegg og diskusjoner.

Det at du ikke forstår, gir deg ingen rett til å dømme

Konferansen var arrangert i fellesskap av Norges Kristne Råd og Landsforeningen for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (LLH), som i seg selv er et litt uventet samarbeid. Skjønt, det burde ikke være uventet. LLH jobber med partnere i mange land i Afrika, hvor seksuelle minoriteter blir utsatt for religiøst begrunnet trakassering og trusler. I samfunn hvor religionen er viktig i folks liv, er det veldig smertefullt å oppleve at man blir avvist i sine religiøse fellesskap.

Mer innsikt

Norges Kristne Råd har også i flere år organisert dialog med religiøse ledere om sensitive temaer, inkludert homofili. De har erfart at dette er krevende temaer for de fleste kirker, men at mange har et stort behov for mer kunnskap og innsikt.

På konferansen møttes norske og afrikanske teologer, sammen med personer som i sine afrikanske samfunn hadde forstått at de var annerledes, fordi de ikke passet inn i «heteronormen». De som våget å være ærlige og betrodde andre om sin «annerledeshet», opplevde å bli utstøtt; fra familie, fra arbeid, fra kirke.

De mistet verdigheten og plassen i samfunnet, og ble utsatt for skjellsord og vonde omtaler. «Homofile er verre enn dyr, de burde ikke få leve», er noe av det de har måtte høre. Og en del er også blitt utsatt for direkte vold og trakassering.

«Vestlig propaganda»

I mange afrikanske kirker og lokalsamfunn, diskuterer man sensitive temaer knyttet til seksualitet og seksuell orientering. Slike diskusjoner skjer i lukkede rom, ofte nærmest i hemmelighet.

Og endringer skjer, folk får mer kunnskap, og blir mer aksepterende. Men samtidig er det mange i maktposisjoner som bruker kamp mot homofile som en måte å demonstrere sin «gode moral» på, og for å samle befolkningen om «gode og religiøse verdier».

Ettersom man i tillegg sier at homofili er «vestlig propaganda», blir det enda vanskeligere å få til endringer i en befolkning som har forstått at å være mot homofili betyr at man er patriot på vegne av sin egen kultur og sitt eget land.

Snever religionsforståelse

Teologene på konferansen var tilbakeholdende med å si at teologi skaper vold, men alle var enige om at religion kan motivere til vold.

Vold og trakassering må ikke tåles

Derimot snakket mange om hvordan teologien kan brukes til å motvirke vold, ved å peke på at i Bibelen står det mye om å erkjenne mangfold og ikke fordømme forskjellighet.

Hvis man ikke har dette bredere perspektivet, men lar seg lede av løsrevne bud og enkeltsitater, kan en slik snever religionsforståelse lede til utestengelse og i verste fall vold, slik man dessverre opplever i mange land.

– Ingen rett til å dømme

«Det at du ikke forstår, gir deg ingen rett til å dømme» sa Phumzile Mabizela, lederen for nettverket av religiøse ledere som er berørt av hiv. Hun er selv teolog, heterofil og hivpositiv.

Hennes utsagn ble til fulle bekreftet av en prest fra Kenya, som tidligere forfektet at homofile burde drepes. Men så ble han med på et lengre kursopplegg om hivforebygging. På kurset ble han eksponert for mange nye tanker og impulser knyttet til særlig utsatte grupper. I tillegg fikk han sterke møter med mennesker som han fikk stor sympati og respekt for, men som han etter hvert forsto faktisk var homofile.

Gjennom denne prosessen erkjente han at han hadde fordømt nettopp fordi han ikke hadde forstått. Men da han forsøkte å dele denne nyervervede kunnskap med ledere og kollegaer i kirken, ble også han straffet. Han ble omplassert til et område «der ingen kunne tru at nogon kunne bu», for å omsette fritt til egne forhold. Derfor har han bedt om å ikke bli identifisert med navn eller bilde.

Andre prester, fra mange kirker, har erfart det samme. Det straffer seg å sette seg grundig inn i sensitive spørsmål og oppdage at også homofile mennesker er mennesker som har krav på verdighet og respekt. Man kan miste kappe og krage, inntekt, hus og pensjon, i tillegg til sosial anseelse. Det er ikke risikofritt.

Blant deltakerne på konferansen, både fra Norge og mange land i sør, var det ulike syn på spørsmål som ekteskap mellom personer av samme kjønn. Men uavhengig av dette var alle enige om at vold og trakassering ikke må tåles. For å løfte opp den grunnleggende menneskelige verdighet, må religiøse ledere og trossamfunn sterkt markere at de tar avstand fra vold.

Skribent

Anne Skjelmerud Seniorrådgiver, Seksjon for helse

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!