• Helse   
  • Publisert 19. mai 2014

Nordmannen som har reddet flest liv etter Fridtjof Nansen

Reisen startet på et sykehus for spedalske i Etiopia i 1970. I dag er Tore Godal anerkjent over hele verden for sitt utrettelige arbeid for verdens fattige. Han har ved å skape en bro mellom forskning, politikk og praktisk arbeid vært med på å redde millioner av menneskeliv. I dag gratulerer vi 75-åringen.

Når jeg reiser på internasjonale konferanser som leder for Norads helseseksjon er det ett navn som blir nevnt igjen og igjen: Tore Godal. Ute i den store verden høster han stor respekt for arbeidet med global helse. Det er ingen overdrivelse å si at hans livsverk har vært med på å redde millioner av mennesker – i tillegg til at han har vært med å sette global helse på dagsorden hos politiske ledere både hjemme og ute. Han har en egen og unik evne som døråpner overfor statsministre, helseministre og andre sentrale aktører innenfor arbeidet med global helse verden over.

Mye takket være Godal vil helsespørsmål også bli en viktig og inkludert del av de nye tusenårsmålene post 2015. Han står på listen over de 100 viktigste personene som har utrettet noe for FNs tusenårsmål nummer fem: å forbedre helsen til gravide og fødende kvinner. I land som Malawi, Tanzania og India har Godals arbeid vært med på å redde fødende mødre og nyfødte barn.

Likevel er det mange i Norge som ikke vet hvem doktoren fra Rauland i Telemark er. Han har hele tiden holdt lav profil i det offentlige rom og vært mest opptatt av resultater ute i felt.

”Tore Godals innsats for å hjelpe fattige mennesker til bedre helse kan knapt overvurderes. Hans livsverk har trolig ført til at han er den nordmann som har reddet flest liv etter Fridtjof Nansen.” Jens Stoltenberg

Det er altså mange grunner til å hedre jubilanten. Tidligere statsminister Jens Stoltenberg oppsummerte det slik: ”Tore Godals innsats for å hjelpe fattige mennesker til bedre helse kan knapt overvurderes. Hans livsverk har trolig ført til at han er den nordmann som har reddet flest liv etter Fridtjof Nansen.”

Distriktslegen som ble hele verdens lege

Tore Godal

Tore Godal

Man kan si det hele startet da Godal disputerte sin doktorgrad og han ble spurt om han ville være med til Etiopia sammen med professor Morgen Harboe og forske på spedalskhet. Godal har selv fortalt at han hoppet på sjansen fordi han ville se Afrika, før han skulle slå seg ned i Norge for å bli distriktslege. Det var nemlig det som var drømmen. I tre år var han sjef ved Armauer Hansens forskningsinstitutt i Addis Abeba. Den dag i dag refereres det til resultatene fra denne tiden.

Heldigvis ble det aldri til at han ble distriktslege i Norge. Isteden har han blant annet ledet den tropemedisinske forskningen i Verdens helseorganisasjon. Han ville bruke kunnskapen fra Etiopia. Der bidro han til en viktig tilbakegang i antall malariasyke i afrikanske land. Det han gjorde er beskrivende for Tore Godal: Han sørget for at en million mennesker fikk impregnerte myggnett som skulle beskytte mot malaria på 1990-tallet. Det var en så enkel løsning at det var mange som reagerte negativt. Men Godal fikk det gjennom. Forskningen viste i ettertid at dette enkle – men geniale grepet virkelig fungerte. Tallet på barn som dør av malaria er mer enn halvert. Jeg synes det er betegnende at dette, nesten 20 år etter, fremdeles er et av de viktigste grepene i kampen mot malaria. Impregnerte myggnett redder liv den dag i dag. Godal betegner også selv dette som en av hans store seiere.

Godal har sagt at Gates skalv på hånden da han skrev ut sjekken. Fallhøyden var stor.

GAVIs far

Godal ledet også arbeidet med opprettelsen av Den globale vaksinealliansen, GAVI, i tett samarbeid mellom norske myndigheter og Bill og Melinda Gates. Noen kaller ham ”GAVIs far”. Det er verdt å minne om historien bak etableringen. Gro Harlem Brundtland var utnevnt som direktør for Verdens Helseorganisasjon og Godal tjente som spesialrådgiver. Sammen diskuterte de hvilke muligheter som fantes. En av dem var å søke Bill and Melinda Gates Foundation om støtte til å starte et vaksinefond. Godal har ved flere anledninger selv fortalt at søknaden skulle være på fem sider slik at Gates kunne lese den på golfbanen. Summen det ble søkt om var 750 millioner dollar. Bill Gates sa ja, under tvil. Godal har sagt at Gates skalv på hånden da han skrev ut sjekken. Fallhøyden var stor. Kravene til resultater enorme. Fire år etter uttrykte han at det er den beste investeringen han har gjort. Gjennom GAVI har millioner av barn blitt vaksinert og over fem millioner liv er spart. Bill Gates sier at Godal har en egen evne til å sette helse på dagsorden og få ideer og innovasjon til å bli omfavnet på høyeste nivå.

Uten tvil har Godal vært sentral i arbeidet med å gjøre Norge verdensledende i arbeidet med vaksinasjon av verdens barn.

Vi i Norad kunne ikke vært mer enige. Siden den verdenskjente immunologen begynte å arbeide som spesialrådgiver ved statsministerens kontor i 2006 har vi hatt gleden av et tett samarbeid. Uten tvil har Godal vært sentral i arbeidet med å gjøre Norge verdensledende i arbeidet med vaksinasjon av verdens barn – ikke minst som fagpolitisk mobilisator. Hans faglige bidrag til Norad har vært av stor betydning. Spesielt vil jeg trekke frem hans evne til å gjøre forskning relevant for beslutninger i politiske fora – noe som er helt avgjørende for å i praksis kunne redde liv.

I tillegg til arbeidet for å minske spredning av malaria har Godal også vært sentral i arbeidet med å utvikle resultatbasert finansiering innen bistand. Blant annet i India ser vi at økonomiske insentiver gjør at kvinner oppsøker klinikker under svangerskapet og ved fødsel. Det er med på å redde liv. I verdensbanken var Godal i 2007 sentral i etableringen av Health Results Innovation Trust Fund. Fondet er på 404 millioner dollar, finansiert av Norge og Storbritannia, og omfatter 36 programmer i 31 land. Resultatbasert finansiering av helsetiltak i fattige land er helt klart et viktig verktøy for fremover å nå FNs tusenårsmål når det gjelder helse.

Vaksinering av barn i Burundi

I Burundi jobber GAVI målrettet med å vaksinere barn. Tre dager i uken kommer mødre med sin barn til vaksinasjonsenteret I Rumonge. Foto: Ken Opprann

Stor fremgang

Siden Godal arbeidet med forskning i Etiopia på 1970-tallet har det skjedd en fantastisk fremgang i den globale helsesituasjonen. Han skal ha mye ære for at det har skjedd. Siden arbeidet med tusenårsmålene startet er 6,5 millioner barn reddet fra å dø. Som Godal selv sier: ”Klarer vi en million til når vi tusenårsmålet. Men det er ikke nok. Det er fortsatt fire millioner som dør (av sykdommer som kan forebygges).”

Derfor er det viktig å fortsette å kjempe for barne- og mødrehelse også fremover. Med Tore Godals innsats som fagperson og døråpner blir dette lettere fremover.

Jubilantens oppdrag i utenriksdepartementet strekker seg videre inn i 2015. Vi håper han fremover vil fortsette å bidra i det arbeidet med å sikre retten til et helsetilbud for verdens fattige.

Han har selv sagt dette om sitt engasjement: ”Jeg dro ut fordi jeg hele tiden har hatt interesse for tropemedisin. Det er en kronisk infeksjon.”

Dette er vel den eneste ”infeksjonen” vi er glad for at ikke noe har tatt knekken på; verken politiske kamper, faglige uenigheter om metoder, krevende reiser og den stadige kampen om å skaffe midler til det viktige arbeidet.

Ord blir fattige når man skal takke en mann hvis livsverk har forandret livet til så mange mennesker. Så jeg sier det enkelt: Gratulerer med dagen og takk for din innsats for verdens fattige.

 

 

Skribent

Helga Fogstad (Foto: Sandra Aslaksen)
Helga Fogstad Avdelingsdirektør, avdeling for helse, utdanning og forskning

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!