• Klima   
  • Publisert 8. mai 2014

Grønnsaker mot avskoging!

Gunnhild Stordalen allierer seg med Jonas Gahr Støre og Ole Robert Reitan for å drive kampanje om mat og miljø. Det er spennende!

Ett av poengene som kommer fram er at stort inntak av kjøtt ikke er bra for helsa, og at det samtidig er skadelig for miljøet.

Dette poenget er også viktig for oss som jobber med norsk utviklingssamarbeid. Kjøttindustrien er ansvarlig for mye avskoging rundt omkring i verden. Her ser vi et sammenfall mellom helseargumentene og ønsket om å bevare skog og miljø. Kjøttproduksjon beslaglegger mye areal for dyrking av gras og dyrefôr. Det fører ofte til avskoging, for eksempel i Amasonas.

Matproduksjon og skog konkurrerer mange steder om de samme arealene. En viktig årsak til avskoging i mange land er behovet for areal til matproduksjon for en økende befolkning. Det må selvfølgelig være lov å dyrke opp areal når det blir flere munner å mette. Men måten man gjør det på kan ha stor betydning for hvor mye skog som går tapt. Dyrking med moderne metoder gir bedre avlinger og dermed mindre behov for areal. Klimatilpasset landbruk har elementer som bidrar til lavere utslipp. Ved å plante trær sammen med mat får bøndene et landbruksareal med høyere karboninnhold og dermed lavere klimautslipp. I mange kystområder fjernes mangroveskog for å gjøre plass til oppdrettsanlegg for scampi. Mangroveskog er spesielt karbonrik og er viktig for miljøet og som vern mot vind og flodbølger. Dette gjør scampi til en klima- og miljøversting blant matvarene.

Skog og mat henger tett sammen. Mange typer mat kommer fra skogen. Skog fjernes ofte for å produsere mat.

Skog er også en viktig kilde til mat. Det vet vi nordmenn som har lange tradisjoner for jakt og fiske, sopp- og bærplukking. Også i fattige land har mat fra skogen stor betydning, og oftest er det de fattigste som er mest avhengige av mat fra skogen. De henter frukt og bær, kjøtt, dyrefôr og medisiner fra skogen. Hvis skogen forsvinner blir et viktig sikkerhetsnett borte. Samtidig bidrar avskoging til å forsterke klimaendringene og det går også mest ut over de fattigste, som dermed vil stå igjen som dobbelt taperne når skogen forsvinner.

Ny og interessant forskning for å forene skog og mat utføres for tiden ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). De tester om bruk av reststoffer fra papirindustrien kan brukes som basis for å produsere fiskefôr. En gjærsopp som lever på celluloserester kan i fremtiden bli grunnlag for produksjon av fiskefôr. Dette kan åpne for nye perspektiver på skog og mat! På NMBU forskes det også på enzymer som bryter ned så langt uspiselig plantemateriale slik at det kan brukes til mat. Lykkes de med dette, spiser vi kanskje trær om noen år!

Det der derfor nyttig å huske på at det vi spiser påvirker klimaet på mange måter. Skog er en viktig kilde til mat, samtidig som behovet for arealer til matproduksjon bidrar til avskoging. Produksjon av rødt kjøtt bidrar kraftig til avskoging og dermed til klimautslipp. Vi bør spise mer vegetabilsk mat. Det er også bra for helsa!

 

Skribent

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!