Noen inntrykk fra Kvinnekommisjonens møte i FN

Kvinnekommisjonen er noe av det livligste i FN-kalenderen. I år var det påmeldt over 6000 delegater fra sivilt samfunn, i tillegg til mange topp-politikere og byråkrater. Dette gjorde det ganske livlig og trangt i FN-bygningen hvor det til tross for veldig mange parallelle sesjoner, i blant bare var ståplasser igjen. Om man i det hele tatt kom inn i rommet!

Tema for årets kommisjon er hvordan FNs tusenårsmål blir oppnådd i et kvinneperspektiv. Dette innebar at undertemaene var mange og bredden stor. Selv om man har hatt et eget mål om kvinner og likestilling, har integreringen av kjønnsperspektiv i andre mål gitt meget variable resultater.

800 kvinner dør hver dag på grunn av svangerskapskomplikasjoner, særlig unge kvinner.

Den norske delegasjonen

Den norske offisielle delegasjonen er sammensatt av medlemmer fra Utenriksdepartementet (UD), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og underliggende etater, i tillegg til representanter fra Sametinget, fagbevegelsen og det sivile samfunn. Delegasjonen møttes hver morgen for å dele opplevelser og erfaringer. En stor gruppe fra sivilt samfunn var også med på NGO-delen av kommisjonsmøtet, og mange var med som talere og tilretteleggere av ulike sesjoner. Her følger en oppsummering fra utvalgte arrangementer:

Ban Ki-moons åpningstale

FNs generalsekretær Ban Ki-moon slo i sin åpningstale fast noe mange har vært opptatt av, nemlig de mange utfordringene for kvinner i rurale områder, for urfolkskvinner og for funksjonshemmede. Han understreket også at utvikling i verden er avhengig av at man tar i bruk kvinners talent, energi og kompetanse.

UN-Womens leder Phumzile Mlambo-Ngcuka

Phumzile-Mlambo-Ngcuka, leder av UN-Women

Phumzile-Mlambo-Ngcuka, leder av UN-Women (Foto: UN Photo)

UN-Womens leder Phumzile Mlambo-Ngcuka påpekte at vold mot kvinner bekymrer og opprører, og flere og flere ser dette ikke bare som uttrykk for privat smerte og lidelse for kvinner, men også som noe som hindrer fremgang og utvikling. Hun understreket også at man må arbeide for å bedre seksuell og reproduktiv helse (SRHR) for unge kvinner, og at manglende tilgang til prevensjonsmidler, farlige aborter og mangel på helsetjenester tar mange liv.

Religion, likestilling og rettigheter

Det var flere sidearrangementer som handlet om religion. I disse sesjonene fikk religiøse stemmer, som ikke så lett kommer til i FNs store rom og forhandlinger, komme med sitt budskap.  (Det er kun Vatikanet som med sin observatørstatus kan delta på de offisielle arenaene). Norge støttet et slikt arrangement, i samarbeid med blant annet verdens-KFUK og Kirkenes Verdensråd.

Statssekretær Hans Brattskar

Statssekretær Hans Brattskar understreket i sitt åpningsinnlegg ved dette arrangementet at Norge er opptatt av å bygge brede allianser omkring menneskerettigheter og seksuelle og reproduktive rettigheter. Norge ønsker også å få til gode dialoger på disse områdene. Brattskar minnet om at 800 kvinner dør hver dag på grunn av svangerskapskomplikasjoner, særlig unge kvinner. Han pekte også på at 50 unge kvinner hver dag smittes med hiv.

…I Malawi er tidlige og tvungne ekteskap vanlige, det er mye vold i familiene, og nå er det 8,4 % hivsmitte blant unge kvinner.

Sterk historie fra Malawi

Sterkest inntrykk fra dette arrangementet gjorde den unge legen Mtisunge Kachingwe fra Malawi. Begge hennes foreldre døde av aids mens hun var barn, og hun var særlig opptatt av forholdene for unge kvinner. Hun sa at i Malawi er tidlige og tvungne ekteskap vanlige, det er mye vold i familiene, og nå er det 8,4 % hivsmitte blant unge kvinner. Jenter som er født med hiv og har hatt behandling det meste av livet, får beskjed om at de ikke kan stifte familie, og de blir utsatt for stigmatisering, ikke minst fra religiøst hold. Selv er hun med i et prosjekt drevet av KFUK, hvor de har støttegrupper for hivpositive og annen ungdom, og dialoger med religiøse ledere.

Behov for kvinnelige lærde i Islam

«Religion uten menneskerettigheter er død religion», sa Iman Shamsi Ali på et arrangement om religion og kvinners rettigheter. Han understreket at det er et stort behov for kvinnelig lærde innen islam, fordi koranen feiltolkes på mange måter, dominert som tolkningene er av maskulin forståelse og lesing gjennom historien.

SRHR i Zambia

Et sidearrangement som Zambia arrangerte sammen med Global Leaders Council for Reproductive Health, var forfriskende og spenstig. Viseminister Jean Kapata snakket om alle problemene man har i Zambia knyttet til reproduktiv helse, som tidlige graviditeter, fistula og hiv.  Han var opptatt av arbeidet for å sikre seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for jenter, slik at de kan få tilgang til prevensjonsmidler, informasjon og helsetjenester. I denne sesjonen understreket også KFUK behovet for god seksualundervisning.

Sluttforhandlingene gjenstår

En hektisk og bra uke er tilbakelagt, med sterke inntrykk både om enorme utfordringer og problemer, men også mye energi og pågangsmot. Nå gjenstår forhandlingene om slutt-dokumentene.

 

Skribent

Anne Skjelmerud Seniorrådgiver, Seksjon for helse

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!