• Klima   
  • Publisert 19. desember 2013

Den tredje pol trues av klimaendringer

Hvordan påvirkes verdens tak og menneskene som bor der av klimaendringene? Bli med til fjellene i Himalaya.

Himalayaregionen, eller Hindu-Kush Himalaya, er et sammenhengende fjellområde fra Afghanistan i vest til Kina og Myanmar i øst.

Her skiller den tredje pol seg fra de to andre polene: endringer i avsmeltingen og hyppigere eller større flommer får umiddelbare og store konsekvenser for mange mennesker

For et par uker siden var jeg i Kathmandu for å ha møter med organisasjonen ICIMOD. Det regionale senteret jobber med å skape utvikling i området, og jeg var der for å delta på deres årlige møte og for å feire organisasjonens 30-års jubileum. ICIMOD er det internasjonale senteret for utvikling i fjellområder. Jeg var første gang i kontakt med ICIMOD i 1986, og har sett hvordan organisasjonen har vokst i størrelse og betydning. ICIMOD oppnår gode resultater og fremmer regionalt samarbeid i en region med mange politiske spenninger og i en situasjon hvor klima og nedbørsmønster forandrer seg.

Unik region

Himalayafjellene i Nepal

Foto: Sharad P Joshi, ICIMOD

Denne regionen omtales av mange som den tredje pol, siden det her finnes den desidert største massen av is og snø utenfor Nordpolen, Grønland og Sydpolen. Himalaya er en fjellkjede som huser alle de 14 toppene i verden over 8000 m.o.h. Regionen har en stor befolkning, og er kilden til de fleste av de store elvene i Asia. Himalaya-regionen huser en unik biodiversitet og en enorm kulturell variasjon. Det snakkes over 600 språk i området. Se oversiktskart fra Google her.

Himalayaregionen er en spennende region med mange utfordringer som er knyttet til politiske spenninger, konflikter om vann, risiko for ras og flom og den generelt krevende situasjonen for lokalbefolkningen på grunn av bratte og krevende jordbruksområder, dårlig infrastruktur, fattigdom og isolasjon.

  • Himalayaområdet omtales ofte som den tredje pol på grunn av de enorme mengdene is og snø
  • Norge støtter ICIMOD som er en regional aktør som bidrar til kunnskap og samarbeid og fremmer utviklingstiltak i regionen.
  • En ny avtale på 150 millioner kroner mellom Norge og ICIMOD er nylig signert.
  • Norge er største giver til ICIMOD. Norsk støtte til ICIMOD koordineres av vår ambassade i Nepal.
  • ICIMOD arbeider blant annet med miljø, naturressurser, styresett, matsikkerhet, isbreer, klimatilpasning og deling av kunnskap om utvikling i fjellområder
  • Himalayaregionen er ekstremt viktig for vannbalansen i store deler av Asia, og endring i nedbør og avsmelting av is og snø får direkte konsekvenser for 1,3 milliarder mennesker i blant annet Kina, Indokina, India og Pakistan.
  • Kunnskap om sotutslipp (‘Black Carbon/Organic Carbon’) er et nytt satsingsområde for ICIMOD, på grunn av den store effekten sot har både på klima og helse

Kollisjon i langsom kino

Himalaya er en ung fjellkjede, og ble dannet da to store plater i jordskorpen kolliderte for ca 70 millioner år siden. Denne kollisjonen foregår fortsatt, om enn i ganske langsom kino. Derfor stiger Himalaya stadig, og terrenget består mange steder av ustabile jord- og fjellmasser som er utsatt for erosjon og ras. Dette er vilkår menneskene i regionen lever med til daglig.

Dramatiske effekter av klimaendringer

[do action=»faktaboks-2″ overskrift=»Hva er en GLOF?» fakta=»GLOF står for Glacial Lake Outburst Flood. Dette er flommer som oppstår når isen smelter og blir demmet opp av gammel is til det blir dannet en bredemt innsjø. Når den gamle isen smelter kan dette føre til enorme flommer som rammer tusenvis av mennesker i dalførene nedenfor. Mange slike hendelser har forårsaket stor skade og tap av mange menneskeliv i Himalaya-regionen. ICIMOD har kartlagt slike innsjøer og bidratt til varslingssystemer så folk kan komme seg unna før flommen kommer.»/]

Himalaya er utsatt for effektene av klimaendringer. Det observeres stor avsmelting av snø og is. Det skjer hyppige jordras. Oppdyrking eller hogst fører til at skog forsvinner fra bratte fjellsider. Dette bidrar til at den stabiliserende effekten av skog blir borte, og det fører samtidig til klimautslipp som bidrar til klimaendringene.

Når isbreene smelter, kan vannføringen i elvene bli mer uforutsigbar. Det får konsekvenser nedstrøms, der 1,3 milliarder mennesker bor, på lavlandet blant annet i Kina, Indokina, India og Pakistan. Klimaendringene fører til endringer i nedbørsmønsteret, og til hyppigere tilfeller av ekstremvær. Endringer i vannføringen kan være dramatisk i områder der elvene renner gjennom. Her skiller den tredje pol seg fra de to andre polene: endringer i avsmeltingen og hyppigere eller større flommer får umiddelbare og store konsekvenser for mange mennesker. Avsmelting av de to andre polene kan også få dramatiske konsekvenser, men får først effekt på litt lengre sikt.

Felles utfordringer fremmer samarbeid

[do action=»faktaboks-2″ overskrift=»Visste du at sot er viktig i klimaarbeidet? » fakta=»Sot kommer fra industri, kraftverk, transport og husholdninger som brenner ved og trekull. Uren forbrenning fører til utslipp av små partikler som kan transporteres med vinden. Sotpartikler kan sette seg på snø og is, og bidrar til at sola får bedre tak slik at smeltingen går raskere. Sot i lufta bidrar også til å forsterke drivhuseffekten. I tillegg er sot et viktig helseproblem i mange land, særlig på grunn av urein luft inne i husene der det fyres uten pipe og med ved eller trekull. Reduksjon av sotpartikler i lufta kan bidra til redusert drivhuseffekt og redusert avsmelting av is og snø.»/]

ICIMOD bidrar til forskning og gir ny kunnskap om mennesker og naturforhold i hele Himalaya-området. ICIMOD bidrar også til regionalt samarbeid mellom land som på det politiske plan har en del problemer med samarbeid. I ICIMOD, derimot, samarbeider de utmerket. Flere av dem jeg kjenner der uttrykker at dette er det eneste stedet der de kan snakke med sine kolleger fra nabolandene. Mange av utfordringene i fjellområder går på tvers av politiske grenser. Elver, biodiversitet, erosjon og sotutslipp er eksempler på det. Dessuten beveger store grupper av mennesker seg regelmessig på tvers av grensene.

ICIMOD har en viktig rolle å spille i det regionale samarbeidet, og Norge har bidratt til mye positiv utvikling og stabilitet i denne regionen gjennom vårt lange samarbeid med ICIMOD. ICIMOD bidrar til bærekraftig utvikling i Himalaya-regionen, og har oppnådd mange gode resultater. Norsk bistand bidrar til å gjøre dette mulig. Private bedrifter ønskes også velkommen til å delta i arbeidet med å redde den tredje pol gjennom ICIMOD Foundation.

 

 

Skribent

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!