Publisert 5. mai 2020 - 0 kommentarer

Covid-19: fra helsekrise til sultkrise

Astrid_Tveteraas
Av Astrid Tveteraas Seniorrådgiver, seksjon for miljø- og matsikkerhet
Anne Wetlesen
Av Anne Wetlesen Seniorrådgiver, seksjon for miljø og matsikkerhet

Publisert 8. april 2020 - 0 kommentarer

Digitale verktøy i kampen mot koronaviruset

Av Huyen Titti Brekken Seniorrådgiver, avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
I kampen mot koronaviruset har flere land tatt i bruk digitale sporingsverktøy for innhenting av data og hindring av spredning. Hva gjør vi om smitteverntiltak går utover menneskerettigheter?

Les mer her

Publisert 1. april 2020 - 0 kommentarer

Det er fortsatt riktig å jobbe riktig

Av Marit Marie Strand Seniorrådgiver, enhet for multilaterale partnere
Hege Bakke Sørreime
Av Hege Bakke Sørreime Seniorrådgiver, enhet for multilaterale partnere
Det internasjonale samfunnet mobiliserer nå sin innsats for å hjelpe land som allerede er i en sårbar situasjon med å håndtere koronaviruset og krisene som følger. Hvordan vi forstår koronapandemien er avgjørende for hvordan den håndteres.

Les mer her

Publisert 24. februar 2020 - 1 kommentarer

Hvor mange trær skal vi plante?

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning
Det foreligger planer om å plante milliarder av trær fremover. Jeg er stor tilhenger av å plante trær, så lenge vi planter riktig tre på riktig sted. Det er ikke så lett som du tror.

Les mer her

Publisert 27. januar 2020 - 2 kommentarer

Ny skoglov i Kina – hvordan påvirker det vårt arbeid?

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning
Kina er i ferd med å endre sin skoglov for første gang på over 20 år. Det er gode nyheter. Det er blitt forbudt å kjøpe og bearbeide tømmer fra ulovlige kilder. Tømmerimport til Kina er en viktig driver av avskoging både i Asia og i andre deler av verden. Kina er verdens største tømmerimportør.

Les mer her

Publisert 19. desember 2019 - 0 kommentarer

Kvinnelige småbrukere regnes som mannens «assistent»

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.
Verdensbanken skriver i en ny rapport at dersom utviklingen i Afrika følger samme trend som i dag vil global fattigdom primært være et afrikansk fenomen innen 2030. Selv om det har vært prosentvis nedgang i antall fattige i Afrika, gjør befolkningsøkningen at det absolutte antallet øker. I 1990 levde 278 millioner mennesker i fattigdom, i 2015 hadde antallet økt til 413 millioner.

Les mer her

Publisert 16. juli 2019 - 0 kommentarer

Tjenestereise til Paris med tog

Petter Nore
Av Petter Nore Seniorkonsulent
«Skal du på tjenestereise til Paris med tog?» Reisekonsulenten i Egencia hadde aldri vært borte i noe liknende. Men etter mye om og men kom jeg meg med Vy bussen til Gøteborg. Dagen etter var jeg på Gare de L’Est. Reisen hjem gikk med fly.

Les mer her

Publisert 26. juni 2019 - 0 kommentarer

På grensa til Djibouti

Stein Erik Horjen
Av Stein Erik Horjen Seniorrådgiver og koordinator for migrasjon og utvikling, seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet
Displayet i bilen forteller at det er 50 grader utenfor. Lufteanlegget går for fullt, men jeg svetter. Mobilen i fanget gir meg advarsler. Først er det for varmt for blitzen, og så gir min overopphetete følgesvenn beskjed om at jeg må skru den helt av.

Les mer her

Publisert 26. juni 2019 - 0 kommentarer

Resultatstyring – Alle er enige om at det er en god idé

Martin Larnemark
Av Martin Larnemark Underdirektør i resultatseksjonen i avdeling for metode og resultater
I teorien er det enkelt. I praksis oppleves det ofte som vanskelig, og iblant frustrerende. Bruker vi for mye ressurser på å måle resultatene av bistanden? Får vi god nok informasjon ut av disse forsøkene? Gjør kravene til resultatmåling at vi blir for rigide og lite tilpasningsdyktige når vi møter på utfordringer i det daglige arbeidet?

Les mer her

Publisert 3. juni 2019 - 0 kommentarer

Eierskap – hvorfor er det så vanskelig? Og hvorfor er det så viktig?

Eirin Mobekk
Av Eirin Mobekk Fagdirektør på seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet
Å sikre lokalt eierskap kan ta måneder og år. Likevel må vi ta oss den tiden det tar. Bare slik skaper vi varige endringer. Bærekraft.

Les mer her

Publisert 13. mai 2019 - 0 kommentarer

Reiseblogg – på tur med Norges Vel for å finne «the missing middle»

Narve Nub KvesethRotwitt
Av Narve Rotwitt Seniorrådgiver på avdeling for sivilt samfunn
Små og mellomstore bedrifter (SMB) er som regel bærebjelken i de fleste økonomier. I mange utviklingsland og spesielt i Afrika, har likevel de store selskapene med flere enn hundre ansatte og de små med inntil fem ansatte fått mest oppmerksomhet.

Les mer her

Publisert 12. april 2019 - 0 kommentarer

Quiz: Er du smartere enn en 5. klassing?

Les mer her

Publisert 9. april 2019 - 0 kommentarer

Klimafinansieringen svikter kvinnene

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.
Kvinnelige småbønder i afrikanske land opplever at klimautfordringene blir større år for år. Men klimafinansieringen svikter. Pengene kommer ikke fram dit de trengs.

Les mer her

Publisert 4. april 2019 - 0 kommentarer

Det vanskelige steget fra forskning til forvaltning

Ellen Kristine Viken
Av Ellen Kristine Viken Seniorrådgiver i seksjon for kunnskapsprogrammer
Norads flotte forskningsfartøy, det tredje «Dr. Fridtjof Nansen» i rekken, ble døpt av Erna Solberg i mars 2017.

Les mer her

Publisert 20. mars 2019 - 0 kommentarer

Sju fakta om Gabon

Portrett Silje Haugland
Av Silje Haugland Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø
marte_lid
Av Marte Lid Seniorrådgiver på kommunikasjonsavdelingen
Gabon – hvor er det? Og jobber Norge med Gabon? Det var spørsmål vi fikk da vi fortalte at vi skulle til Gabon for å filme landets arbeid for å bevare den sentralafrikanske regnskogen. Og svaret er…

Les mer her

Publisert 7. mars 2019 - 0 kommentarer

Nå kan jeg selge alt!

Mina Gerhardsen
Av Mina Gerhardsen Kommunikasjonsdirektør
Loice var den sjenerte selgeren som ikke klarte å selge varene sine. Etter å ha vært på kurs for gateselgere har hun fått en helt ny hverdag.

Les mer her

Publisert 28. februar 2019 - 0 kommentarer

Miljøvennlig kakaodyrking

Daniel Van Gilst
Av Daniel van Gilst Seniorrådgiver ved seksjon for landbruk og skog
Mange bønder i Afrika er avhengige av kakaoproduksjon. I flere land har kakaoproduksjonen stor betydning for økonomien.

Les mer her

Publisert 11. februar 2019 - 0 kommentarer

Makt til kvinner kan hindre overbefolkning

Jon Lomøy
Av Jon Lomøy Direktør
Når kvinner selv får bestemme, får de færre barn. Befolkningsveksten i verden går ned. I global sammenheng er dette bra, både for klodens utvikling og fremtidens generasjoner. Unntaket er i land i Afrika sør for Sahara. Der er også fattigdommen høyest og utsiktene til å nå bærekraftsmålene lavest.

Les mer her

Publisert 30. januar 2019 - 0 kommentarer

Lav vekst og på vei mot gjeldskrise?

Knut Thonstad
Av Knut Thonstad Underdirektør på seksjon for utviklingsstrategi og økonomisk styresett
Nær halvparten av landene i Afrika sør for Sahara har foruroligende høy gjeld. Det går ut over muligheten til å nå bærekraftmålene.

Les mer her

Publisert 14. januar 2019 - 0 kommentarer

Stopper aktivistene på nett

Mina Gerhardsen
Av Mina Gerhardsen Kommunikasjonsdirektør
Internett og sosiale medier har gitt helt nye muligheter til å avdekke maktmisbruk, avsløre politikeres løgner og mobilisere for endring. Det gjør at stadig flere land nå vil stoppe aktivistene på nett.

Les mer her